Poskytujeme poradenství pro města v oblasti otázek
městské mobility

Významným cílem spolku Partnerství pro městskou mobilitu je zajištění průběžného a aktualizovaného přehledu o plánovacích procesech a stavech SUMP v jednotlivých městech ČR a umožnění městům sdílet informace, zkušenosti a příklady dobré praxe mezi sebou navzájem.

Zásadním krokem, který pomůže k úspěchu celého procesu plánování udržitelné městské mobility (SUMP), je najít nejvýznamnější zainteresované partnery a zajistit jejich angažovanost do procesu. Včasné zapojení zainteresovaných institucí pomůže k tomu, aby se od začátku cítily být součástí procesu a podpořily jeho výstupy.

Plány udržitelné městské mobility mohou být úspěšné jen tehdy, když zapojení partneři disponují čtyřmi funkčními dovednostmi:

 1. schopnost zajistit politickou podporu a projit tří politické úrovně do jednoho plánu (město - kraj - venkov);
 2. kompetence v oblasti dopravních sítí a služeb, aneb potřebujeme koordinátora mobility se silnými mezioborovým pracovním týmem;
 3. odborné znalosti nutné pro přípravu SUMP;
 4. schopnost získat podporu veřejnosti, případně rozumět potřebám a prioritám obyvatel obce.


Za tím účelem spolek poskytuje svým členům odborné konzultace a pomáhá jim s propagací myšlenek SUMP v praxi, a to ať formou samostatných konzultací, či vytvořením pomocného webového portálu, který má pomoci zprostředkovat informace o mobilitě veřejnosti.

V roce 2020 se proto naváhejte na nás obrátit. Případně zajímavé myšlenky a nápady najdete na tomto odkaze.


V roce 2019 bylo poskytnuto 39 konzultací a to v těchto případech:

 • 3. 1. Mladá Boleslav, konzultace k přípravě zpracování Plánu udržitelné městské mobility
 • 9. 1. Milevsko, konzultace k přípravě zpracování Plánu udržitelné městské mobility
 • 14. 1. Šumperk, konzultace k problematice městské mobility
 • 15. 1. Zábřeh, konzultace ke generelu cyklistické dopravy
 • 22.1. Otrokovice, účast na řídící skupině Plánu udržitelné městské mobility
 • 28.1. Velká Bystřice, konzultace k možnosti zřízení cyklistických pruhů na krajské komunikaci
 • 4. 2. Kroměříž, jednání k propagaci Plánu udržitelné městské mobility
 • 5. 2. Plzeň, představení aktivit spolku pro město Plzeň
 • 15. 2. Moravská Třebová, konzultace k problematice městské mobility
 • 18. 2. Jihlava, jednání k propagaci Plánu udržitelné městské mobility
 • 22.2. Kroměříž, jednání k propagaci Plánu udržitelné městské mobility
 • 6. 3. Příbram, setkání s místostarosty a s pracovní skupinou na téma podpora cyklistické dopravy
 • 14. 3. Valašské Klobouky, představení spolku, aktivit a problematiky městské mobility
 • 14. 3. Luhačovice, představení spolku, aktivit a problematiky městské mobility
 • 21. 3. Kunovice, představení spolku, aktivit a problematiky městské mobility
 • 21. 3. Hluk, představení spolku, aktivit a problematiky městské mobility
 • 25. 4. Hradec Králové, setkání s primátorem k problematice městské mobility
 • 16. 5. Uherské Hradiště, konzultace k přípravě zpracování Plánu udržitelné městské mobility
 • 7. 6. Krnov, konzultace k možnosti zřízení cyklistických pruhů na krajské komunikaci
 • 24. 6. Kopřivnice, přednáška pro vedení města o problematice městské mobility
 • 9. 7. Říčany, konzultace k problematice městské mobility
 • 10.7. Písek, konzultace k Plánu udržitelné městské mobility Písek
 • 15. 8. Ústí nad Labem, místní šetření a konzultace k problematice městské mobility
 • 16. 8. Most, místní šetření a konzultace k problematice městské mobility, příprava prezentací k národní konferenci
 • 22. 8. Vysoké Mýto, místní šetření a konzultace k problematice městské mobility
 • 26. 8. Třebíč, místní šetření a konzultace k problematice městské mobility
 • 5. 9. Uherské Hradiště, konzultace k analýze Plánu udržitelné městské mobility
 • 9. 9. Uničov, setkání se starostou k problematice městské mobility
 • 10. 9. Kroměříž, konzultace k činnosti koordinátora městské mobility
 • 24. 10. Olomouc, setkání s primátorem k problematice městské mobility
 • 4. 11. Otrokovice, účast na pracovní skupině Plánu udržitelné městské mobility
 • 8. 11. Třebíč, konzultace k přípravě stezky Třebíč - Námešť nad Oslavou
 • 11. 11. Uherské Hradiště, účast na řídící skupině Plánu udržitelné městské mobility
 • 27. 11. Hodonín, setkání se starostou k problematice městské mobility
 • 3. 12. Neratovice, konzultace k problematice městské mobility
 • 4. 12. Jičín, účast na řídící skupině Plánu udržitelné městské mobility
 • 5. 12. Příbram, konzultace k přípravě zpracování Plánu udržitelné městské mobility a Příbramské výzvy (setkání v Praze na MD).
 • 10. 12. Kopřivnice, vyhodnocení  Plánu udržitelné městské mobility v Kopřivnici
 • 16. 12. Uherský Brod, konzultace k přípravě zpracování Plánu udržitelné městské mobility