Cyklovize 2030

Naším cílem je bezpečná dopravní síť pro moderní prostředky individuální dopravy.  

   

Dopravní síť, která slouží pro plynulou a bezpečnou jízdu (na kole, koloběžce, hoverboardu, segway, in-line, elektrokole…)

Doprava na jízdním kole či pěšky je součástí mnoha strategických dokumentů. Zároveň ale u nás v posledních dekádách výrazně zhoustla doprava na silnicích, kudy vedla velká část cyklotras. Zvýšit bezpečnost na českých cestách je cílem projektu Cyklovize 2030.

Souhrnná délka cyklostezek a dalších ochranných opatření pro jízdní kola je bezmála pět tisíc kilometrů. Síť dopravních cyklotras je ale zároveň nespojitá. Během cesty jsou tak její uživatelé vystaveni nebezpečným situacím, kdy je cyklotrasa přivede na rušnou silnici nebo stezka náhle končí bez pokračování.

Cyklovize 2030 je soubor opatření k tvorbě bezpečné dopravní sítě pro moderní prostředky individuální dopravy v České republice. Na mapovém serveru projektu Cyklovize 2030 jsou postupně evidována riziková místa, která budou odstraněna s podporou evropských fondů, státního rozpočtu a jednotlivých krajů. Zatím nespojitá síť se postupně doplňuje, některá důležitá dopravní spojení mezi významnými sídly přitom stále chybí.

Řešit je zároveň nutné i úseky, kde výstavba samostatné cyklostezky není možná nebo kde postačí využít například lesní či polní cesty. Užitek z toho budou mít cyklisté, řidiči i chodci. Více cyklostezek  a cyklistů znamená zrychlení ostatní dopravy, více bezpečí a méně stresu na přeplněných silnicích, které už dnes v mnoha místech kapacitně nestačí. Přehled systémových problémů, včetně návrhu na řešení, najdete zde

Cyklovize 2030 má přispět k tomu, aby se síť dopravních cyklotras budovala a fungovala podobně jako je tomu u železnic nebo silnic. Na jejím vytvoření pracuje skupina složená ze zástupců jednotlivých krajů pod záštitou Asociace krajů ČR a spolku Partnerství pro městskou mobilitu. Cyklovize 2030 spolupracuje s Pracovní skupinou Ministerstva dopravy zaměřenou na koordinaci rozvoje infrastruktury pro aktivní mobilitu.

Projekt Cyklovize 2030 - bezpečnější cyklistická infrastruktura je podporován z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

 

Více informací na webu projektu www.cyklovize2030.cz.