Spolupráce s rakouským sdružením FGM AMOR

V roce 2019 spolek zahájil spolupráci na projektu METAMORPHOSIS, který vede rakouská oranizace FGM AMOR. Jako výsledek této spolupráce vznikla především česká verze publikace „20 důvodů, proč proměnit ulice našich měst a obcí", na stejné téma proběhl i seminář dne 15. 10. 2019 v Milevsku. Rakouský expert Karl Reiter ze sdružení FGM-AMOR se společně s účastníky zamýšlel nad designem ulice z pohledu dítěte a nabízel inspiraci ke změně.

 Ve spolupráci s rakouskými experty spolek zahájil přípravu webinářů pro česká města. Ty proběhnou v roce 2020, příprava nicméně už byla zahájena v roce 2019. Témata jsou:

  • Praktické tipy, jak změnit parkoviště ve vašem okolí - malé a velké měřítko
  • Školy a mobilita (3 volitelné části - možnost volby kterékoli z nich)
  • Nábytek ve veřejném prostoru a mobiliář se zapojením dětí
  • Veřejná zeleň
  • Gamifikace jako cesta k propagaci aktivní mobility. Beat the street (kreuz & quer")
  • Space Transformer
  • Výuka jízdy na kole pro děti

 Dne 12. 11. 2019 proběhla na Ministerstvu dopravy v Praze konference, která představila novou metodiku EU na tvorbu plánů městské mobility a vyhodnotila první vlnu plánů udržitelné městské mobility v ČR. Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. připravil podrobné shrnutí, včetně komentářů týkající se představení evropské metodiky. Závěry české konference z pohledu spolku jsou popsány na tomto odkaze: https://www.dobramesta.cz/aktuality/1062/od-planu-mobility-1.-generace-k-sump-2.0.  Středem pozornosti byly tři přednášky Roberta Pressla z FGM-AMOR, který představil evropskou Akademii městské mobility ELTIS.  Ke každé prezentaci byla sepsána podrobná zpráva:


[1] https://www.dobramesta.cz/aktuality/1065/na-pocatku-bylo-slovo-myslenka---i-tak-se-da-charakterizovat-plan-udrzitelne-mestske-mobility

[2] https://www.dobramesta.cz/aktuality/1067/verejny-prostor---kdy-kdyz-ne-ted-kdo-kdyz-ne-my

[3] https://www.dobramesta.cz/aktuality/1063/plany-udrzitelne-mestske-mobility-2.0-novinky-zmeny-a-mozne-dusledky-pro-mesta