Chceme přispět k implementaci nové Vládní koncepce městské a aktivní mobility pro období 2021 - 2030


V roce 2020 spolek zasílal připomínky k vládní Koncepci městské a aktivní mobility pro období 2021 – 2030.

Od roku 2021 se spolek aktivně spolupodílí na její implementaci.

Doslova chce být „strážcem“ této Koncepce neboli prosazovat její naplňování, včetně bodů, které se do Koncepce nedostaly (např. stanovení alokací).  K principu partnerství vydal spolek v roce 2019 speciální zpravodaj.

Implementační aktivity spolku jsou rozdělené do čtyř oblastí

  • Provedení auditu Koncepce pomocí evropské metodiky BYPAD.
  • Rozpracování akčního plánu Koncepce podle doporučení z Panevropského plánu rozvoje cyklistické dopravy, tzv. THE PEP.
  • Úpravu Koncepce podle doporučení výstupů projektu Danube Cycle Plan na zpracování národních cyklostrategií.
  • Budování partnerství, které by posílilo šance na zkvalitnění Koncepce.


Modul: Seznam podstránek