Představujeme aktivity Česka na webovém portále


Aby bylo možné lépe komunikovat se zahraničními partnery, ve spolupráci s Ministerstvem dopravy byly vytvořeny anglické stránky webu Akademie městské mobility, http://en.dobramesta.cz/, kde jsou stručně shrnuty východiska a aktivity ČR a také přehled nejzajímavějších evropských projektů týkajících se SUMP. Zjistilo se totiž, že řada českých organizací je zapojena v řadě evropských projektů, ale cenné informace si nechávají především pro sebe, s malým dopadem na Českou republiku, resp. výměna informací vázne. Cílem je tak lépe synchronizovat evropské projekty se zapojením českých partnerů.