Spolupráce s EuroCities na projektu SUMPs-UP

Spolek spolupracuje se spolkem EUROCITIES, sítí významných evropských měst, který mimo jiné se spolupodílí na realizaci projektu CIVITAS-SUMPs-up (https://en.dobramesta.cz/civitas-sumps-up), který je zaměřen na podporu zpracování SUMP. SUMPs-Up je jeden ze tří projektů na téma udržitelné městské mobility, který probíhá v rámci iniciativy EU CIVITAS 2020.  Projekt spojil celkem osm partnerských organizací a sedm měst. Cílem projetu je pomoci evropským městům zavádět opatření pro čistší a udržitelnější mobilitu. Projekt shrnuje zkušenosti evropských měst a mapuje bariéry strategického plánování mobility. Asociace měst pro cyklisty zpracovala závěry z konferencí a workshopů z českými městy. Výsledky v anglickém jazyce jsou na https://en.dobramesta.cz/.

Všechny výše výstupy a principy budou využity při tvorbě nové české metodiky plánů udržitelné městské mobility, která bude navazovat na evropskou metodiku SUMP 2.0. Spolek Partnerství pro městskou mobilitu ji začne připravovat hned počátkem roku 2020, společně s Fakultou dopravní ČVUT, Univerzitou Pardubice a VŠE Praha. Hodně se vás budeme ptát a danou metodiku si vytvoříme zespodu, bude naše, které budeme důvěřovat.

Nicméně přípravné práce byly již zahájeny překladem výsledků projektu SUMPs-Up , v rámci kterého vznikla celá řada vedlejších produktů, které spolek začal přeložené šířit a sdílet již v roce 2019.  Byly vypracovány doporučení pro místní samosprávu, pro členské státy EU i pro orgány EU. Kromě toho asociace evropských měst EuroCities připravila manuály, které mohou místní samosprávě pomoci vytvořit skutečně funkční balíček opatření. Manuály cílí na obce začátečníky, středně pokročilé i pokročilé a jsou stejně jako standardy pro vypracování akčního plánu k dispozici na http://sumps-up.eu/manuals/. Vybrané pasáže standardů pak byly přeložené do češtiny a poprvé byly otestovány při zpracování plánu udržitelné městské mobility Živé Milevsko. Projekt SUMPs-Up je jeden ze tří projektů, který řeší problematiku městské úrovni na evropské úrovni. Druhým je projekt PROSPERITY a třetím je projekt SUITS.


Informace o projektu spolu s odkazy na výstupy jsou k dispozici zde: