Spolupracovali jsme na metodikách o udržitelné dopravě

  1. Metodika - 20 dobrých důvodů proč proměnit ulice našich měst a obcí[1]. Spolek Partnerství pro městskou mobilitu měl možnost spolupracovat s rakouskou neziskovou organizací FGM AMOR, díky které mohl spolek přeložit jejich materiál. O čem je tato publikace? Koncept ulice existuje již velmi dlouho, mnohem déle než auta. V minulosti sloužil prostor mezi domy ve městech k nejrůznějším účelům a aktivitám, včetně práce, zábavy, sociální komunikace, jako místo pro trhy nebo pro dopravu. A samozřejmě byla ulice i ideální prostor pro rozvoj dětí – místem, kde si hrály, hádaly se, uzavíraly přátelství, rostly a stávaly se součástí společnosti. Tak tomu bylo mnoho set let, než se situace v 60. letech minulého století radikálně změnila.  Barevná multifunkčnost ulice zmizela, aby ustoupila monokultuře aut a dalších dopravních prostředků, kterým dominuje právě motorová doprava. Z prostranství určeného lidem se stal prostor plný strojů se spalovacím motorem. A děti, jako všechno ostatní, co by mohlo bránit plynulému provozu motorové dopravy, byly odklizeny z cesty.
  2. Metodika - Jak na to v dopravě?[2] Pomáhali jsme spolku Czech Smart City Cluster připravit danou metodiku. Doprava je historicky jedním ze základních městotvorných činitelů a jedním z pilířů rozvoje civilizací a společnosti. V posledních letech si však společnost začala uvědomovat také nepříznivé dopady neustále rostoucí dopravy, jejíž rozpínání zdánlivě nemá konce. Znečištění životního prostředí, ztráty času a financí způsobené dopravními kongescemi, újmy na zdraví, ztráty na životech a obecně problémy s bezpečností a mnohé další. Má-li nám doprava i nadále býti ku prospěchu, musíme zajistit, aby se její negativa minimalizovala a postupně úplně odstranila.


[1] https://www.dobramesta.cz/aktuality/991/publikace---20-dobrych-duvodu-proc-promenit-ulice-nasich-mest-a-obci

[2] https://www.dobramesta.cz/aktuality/1090/jak-na-to-v-doprave