Základní informace

O R G A N I Z A C E: 

Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zapsaný spolek. Členy Partnerství jsou obce, města, kraje, neziskové a nevládní organizace a místní iniciativyodborné organizace. Seznam jednotlivých členů najdete zde.

Název:
Partnerství pro městskou mobilitu

IČ: 01911996

Sídlo: Chomoutov 388, 783 35 Horka nad Moravou

Statutární zástupci:
Ing. Jaroslav Vymazal, předseda spolku 
Ing. Josef Novák, místopředseda spolku 
Ing. Jaroslav Martinek, jednatel spolku 
- národní cyklokoordinátor
- řízení kanceláře spolku, dohled nad projekty

Právní forma a registrace:

Zapsaný spolek podle zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 3051

Registrace ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 18700, ode dne 10. 7. 2019