Představení iniciativy CityChangers v Senátu

V den zahájení Evropského týdne mobility (16. 9. 2020) přijal předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil ve Valdštejnské zahradě zástupce a zástupkyně iniciativy CityChangers z různých koutů republiky a byla představena výstava CityChangers. Během hodiny jednotliví CityChangers prezentovali své aktivity. Na praktických příkladech ukázali, jak mohou česká města a obce snižovat negativní důsledky dopravy, které výrazně ovlivňují zdraví obyvatel a kvalitu životního prostředí.

 


Evropský týden mobility (ETM) je každoroční iniciativa Evropské komise s cílem zlepšit veřejné zdraví a kvalitu života podporou čisté mobility a udržitelné městské dopravy. Kampaň ukazuje hodnotu prostoru v ulicích a dává lidem šanci vyzkoušet nové přístupy k výzvám, jako je znečištění ovzduší, nedostatek fyzické aktivity či adaptace na klimatické změny.

Během setkání v Senátu se postupně představily projekty na sdílení automobilů, podporu cyklistiky ve městech či propagaci zdravého pohybu u dětí, například formou pěší chůze či využitím koloběžky na cestu do školy.

Účastníci setkání se také shodli, že pro dosažení udržitelné mobility sehrávají klíčovou roli radnice.

Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4

Co mimo jiné zaznělo:

Předseda Senátu Miloš Vystrčil na úvod uvedl: „Chci na úvod všem z vás, kteří přispívají k tomu, že se začínáme nejen ve městech pohybovat trochu jiným způsobem, než je dnes zvykem, poděkovat. Čistota životního prostředí je pro kulturu a kvalitu života ve městech skutečně zásadní.“ Poté se rozhovořil o vlastním pojetí pohybu ve městě: „Přiznám se, že nejvíce preferuji městskou mobilitu, která spoléhá na vlastní nohy. Kam můžeme dojít pěšky, tam bychom měli chodit pěšky, kam můžeme doběhnout, tam bychom měli doběhnout. A teprve pokud to není možné, měli bychom přemýšlet o jiných dopravních prostředcích, přičemž bychom měli upřednostňovat ty ekologické.“

Anna Pasková, ředitelka Odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje z Ministerstva životního prostředí ČR, která je národním koordinátorem ETM, mimo jiné uvedla: „Každá obec a město se může zapojit. Buď tím, že vyhlásí Den bez aut, který každoročně spadá na 22. září, nebo že představí formou semináře, v letošním roce často i formou online semináře, nějaké aktivity. Nebo přijme trvalé opatření, například zbuduje část cyklostezky.“ 

Jaroslav Vymazal, předseda Partnerství pro městskou mobilitu, řekl: „Město musí jít za občanem. Jen pokud jsou výstupem obecných strategií konkrétní dopravní opatření, občan vnímá, že město něco dělá.“ 

 

Mluvčí v Senátu dne 16. 9. 2020

Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4
Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4
Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4
Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4
Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4
Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4
Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4
Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4
Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4
Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4
Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4