CycleUp!

“Využít sílu uměleckého tvůrčího projevu k propagaci jízdního kola jako uhlíkově neutrálního, udržitelného a bezpečného dopravního prostředku”


Na jaře letošního roku došlo k zahájení nového evropského projektu zaměřeného na cyklistiku s názvem Cycle Up! Jedná se o čtyřletý projekt, který v sobě propojuje dvě zdánlivě oddělené oblasti lidského života – svět umění a kultury a svět cyklistiky. Projekt si klade za cíl prostřednictvím umění a kreativity rozpoutat diskuzi a zvýšit povědomí o výhodách udržitelného způsobu dopravy, kterým cyklistika bezesporu je. V rámci projektu budou pomocí různých formátů, např. uměleckých rezidencí, workshopů, happeningů a dalších akcí, osloveny a do projektu aktivně zapojeny tři hlavní cílové skupiny – umělci, občanélokální politici/cyklo-koordinátoři.

Projekt se aktuálně nachází v přípravné fázi, během které došlo k sestavení kurátorského týmu, který bude dohlížet na uměleckou stránku projektu. První výstupy projektu budou k dispozici již v průběhu roku 2024, a dále pak v roce 2025, kdy budou v několika evropských městech (např. Praha, Bratislava, Tartu) probíhat umělecké rezidence vybraných umělců. Jejich umělecké projekty na téma cyklistiky a udržitelné dopravy budou následně prezentovány široké veřejnosti v rámci doprovodných akcí, např. ve formě workshopů. Kromě rezidencí budou součástí projektu také debaty s místními politiky a cyklo-koordinátory realizované za účelem posílení jejich know-how v tématu udržitelné dopravy. Projekt vyvrcholí závěrečnou mezinárodní konferencí zaměřenou na hlavní témata a výstupy projektu.

Na projektu se podílí skupina partnerů z několika evropských zemí působících v oblastech kultury, udržitelného rozvoje nebo veřejného prostoru. Za Českou republiku jsou partnerem projektu Česká centra. Dalším partnerem z kulturní oblasti a hlavním koordinátorem projektu je Goethe Institut v Praze. Do projektu je dále zapojená nezisková organizace BoMiasto z Katowic, bratislavská nezisková organizace Punkt, Magistrát estonského města Tartu a nadace Tartu 2024, která je nositelem projektu Evropské hlavní město kultury v roce 2024.

 

Projekt je financovaný Evropskou unií v rámci programu Kreativní Evropa. Registrační číslo projektu: 101098882.


Partneři projektu