Aktivity

Představte si například:

  • Jak by vypadala vaše ulice, kdyby nebyla plná zaparkovaných aut.
  • Jaké by to bylo, kdyby vaše děti ráno svobodně vyrážely do školy na kole, protože takhle jezdí také většina jejich spolužáků.
  • S jakou náladou byste se vraceli domů po práci, kdybyste namísto postávání v kolonách a hledání parkovacího místa zkrátka domů došli pěšky, cestou se potkali s přáteli a na nákup zajeli na kole.
  • Jaké by to bylo, kdybyste nemuseli dojíždět přenocovat za město jen proto, že se v něm nedá sehnat dostupné a kvalitní bydlení.

Jsme přesvědčeni, že celý náš tým spolku Partnerství pro městskou mobilitu, tedy včetně všech členů, tuto změnu již vidí. V tomto duchu jsou realizovány jednotlivé aktivity. Nelze jim rozumět jako souhrn nějakých aktivit, ale o zcela jasnou a konkrétní vizi, která je opřena o konkrétní fakta a aktivity. To co jsme společně zrealizovali v roce 2020, budeme realizovat i nadále. Krok, po kroku, až se představa změní v realitu.

O tom jsou naše společné aktivity.K aktivitám přistupujeme s pokorou. Nejde přeci jen o dopravu a mobilitu. Sama je ovlivňována celou řadou dalších oblastí rozvoje města, jako je např. udržitelné využívání území, úspora energií, odpadové hospodářství, či kvalita ovzduší. Naučit se ale vnímat všechny vzájemné přesahy a vazby je opravdu velmi složité.

Je to jak s „rubíkovou“ kostkou. Pokud neznme tahy nazpaměť, pak se "hráči" stane, že jednu stranu dobře poskládá, ale ta druhá se mu rozhodí.

Celkový kontext tvorby města je popsán v Městské agendě EU, která v principu pokrývá všechny klíčové oblasti.