Propagujeme novou metodiku SUMP 2.0.

V roce 2020 se spolek spolupodílel na aktualizaci metodiky plánu udržitelné městské mobility, tzv. SUMP 2.0.
 


Co znamená SUMP 2.0

Naším cílem je propagovat novou českou metodiku Plánů udržitelné městské mobility.

Z tohoto důvodu byl vytvořen webový portál Akademie městské mobility, kde lze najít všechny relevantní informace k připravované metodice SUMP 2.0. 

Na aktualizaci metodiky SUMP 2.0. se spolupodíla FD ČVUT v Praze, Univerzita Pardubice a VŠE v Praze v rámci projektu MOBILMAN - Humanitní rozměr plánů udržitelné městské a regionální mobility za finanční podpory TAČR (TL02000400). Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. koordinoval participační proces.

Co si od SUMP 2.0 slibovat?

Změny oproti první verzi nejsou výrazné - nová evropská metodika spíše připomíná důležitost určitých principů. Z celého procesu musí být zřejmé, že se nejedná jen o dopravu a parkování, ale o náš životní styl, který se projevuje i naším pohybem. Vycházíme z evropské metodiky, která je sice zpracovávána pro větší aglomerace, ale to neznamená, že tuto metodiku nemůžeme přizpůsobit na naše menší města. Vidíme, že vůle a touha změnit prostor kolem sebe k lepšímu nemusí být nařízena zákonem nebo metodikou. Existují i menší města, která si chtějí zpracovat plán mobility jako užitečný nástroj dalšího rozvoje.  

Na zprávy od Vás se těší zástupci Partnerství pro městskou mobilitu:

  • Jaroslav Martinek, tel. 602 503 617, e-mail: jarda@dobramesta.cz
  • Jitka Vrtalová, tel. 603 432 172, e-mail: jitka@dobramesta.cz