PIARC

Organizace PIARC byla založena v r. 1908 v Paříži, sdružuje 140 zemí a ČR je jednou z nich. Tato organizace má řadu pracovních výborů rozdělených podle různých zaměření, kde pracují odborníci z různých zemí. Pracovní cyklus výborů je vždy 4letý, výbory se schází 2x ročně různě po světě, poté následuje Světový silniční kongres, na kterém jsou zhodnoceny veškeré poznatky a zase následuje další pracovní cyklus. Nominaci do jednotlivých technických výborů provedla Česká silniční společnost a Národní komité PIARC. Do technického výboru 2.1 Mobilita v zastavěných územích byl vybrán jednatel Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. Ing. Jaroslav Martinek.

Vyvrcholením čtyřleté práce byl XXVII. Světový silniční kongres, který proběhl v Praze ve dnech 2. - 6. 10. 2023. Informace z kongresu si můžete přečíst zde. Jedním z výstupu byl i dokument  technického výboru 2.1 Mobilita v zastavěných územích, který si můžete stáhnout zde.

V roce 2024 začaly již přípravy na další Světový silniční kongres a spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. u toho opět nebude chybět. Byl přizván hned do dvou výborů a zastupovat ho bude jak Ing. Jaroslav Martinek, tak i Ing. Eva Štěrbová.