Cyklistika v CZ-PL příhraničí

Spolek Partnerství pro městskou mobilitu byljedním z partnerů projektu „Koncepce rozvoje přeshraniční  cykloturistiky v polsko-českém příhraničí“.
Anotace:

Tříletý projekt plánovaný na období 2/2017 – 7/2019 měl za cíl sjednotit polské a české metodiky v oblasti dálkové a terénní cykloturistiky a in-line bruslení. A to z hlediska přístupů k technickému provedení a parametrů, značení, služeb, propagace a marketingu. V návaznosti na předchozí lokální přeshraniční projekty došlo k inventarizaci politik, metodik a strategií na obou stranách podél celé hranice. Hlavně však se projekt zaměřil na budoucí řešení a sjednocení přístupů, například i na propojení konkrétních dálkových cyklotras, na stejné přístupy a vytipování  vhodných lokalit pro budování a klasifikaci bike resortů a in-line produktu. A také na podporu, zviditelnění a zahájení implementace řešení tohoto šetrného a zdravého druhu rozvoje cestovního ruchu, který se velmi hodí pro oživení příhraničních oblastí. 

Více informací lze najít na stránkách projektu.

Vedoucím partnerem je Institut regionálního rozvoje ve Wroclavi, zapojeno je dalších 5 polských a 4 čeští partneři, kteří dohromady zastupují všechny kraje podél celé česko-polské hranice.
Území Olomouckého a Moravskoslezského kraje zastupoval spolek  Partnerství pro městskou mobilitu (dříve Asociace měst pro cyklisty). 


 

Podrobnosti k projektu:

Reg. číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000076

Program: INTERREG V-A Česká republika – Polsko

Výzva: Výzva pro individuální projekty - prioritní osa 4

Vedoucí partner:             Województwo Dolnośląskie-Instytut Rozwoju Terytorialnego

Partneři:                             REGION ORLICKO-TŘEBOVSKO

ASOCIACE MĚST PRO CYKLISTY (spolek Partnerství pro městskou mobilitu)

Královéhradecký kraj

Nadace Partnerství

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

Powiat Ząbkowicki

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej 'Olza'

Wrocławska Inicjatywa Rowerowa

 

Datum zahájení:              1. 2. 2017

Datum ukončení:            31. 7. 2019

Doba trvání:                      30 měsíců

 

 

CÍLE PROJEKTU

Cílem projektu bylo zahájení procesu implementace Koncepce dálkové cyklistické trasy se sítí přeshraničních cyklistických propojení, která bude vypracována v rámci projektu, což bude možné díky zahájení široce pojaté přeshraniční spolupráce mezi samosprávami a neziskovými organizacemi v Polsku a České republice.

Cílem bylo vytvořit komplexní cykloturistickou nabídku v oblasti dálkové cykloturistiky, MTB produktu a in-line produktu, sjednocení metodických přístupů a marketingu. V rámci realizace projektu se očekává také nárůst zájmu o cyklistiku, zvýšení povědomí o vytváření atraktivních turistických nabídek pro cyklisty a zlepšení spolupráce a koexistence místního obyvatelstva. Zapojení subjektů veřejné administrativy, neziskových organizací a místních komunit je nezbytné pro získání celostních výsledků přeshraniční spolupráce, který má sloužit k dosažení celkového cíle, kterým je kompenzovat dostupnost cykloturistiky na česko-polském příhraničí.

Vzhledem k mnohaleté zkušenosti v oblasti přeshraniční spolupráce jsou si partneři projektu vědomi, že proto, aby získali očekávaný optimální výsledek činností po obou stranách hranice, je nutné pracovat společně v přeshraničním rozměru.  Projekt zahájil spolupráci mezi místními samosprávami na polské i české straně, státními i zahraničními partnerskými institucemi a jinými subjekty na obou stranách hranice v dané oblasti aktivity. 

Navázání a posílení spolupráce institucí na obou stranách hranice, které mají vliv na fungování cykloturistiky, se přičiní ke společnému řešení problémů v oblasti příhraničí a také se kladně odrazí na využívání již existujícího potenciálu cykloturistiky na polsko-českém příhraničí. Projekt poskytl výměnu zkušeností a šíření dobré praxe v oblasti hledání řešení společných problémů, využívání potenciálů a vytváření společných koncepcí, programů a rozvojových projektů na území polsko-českého pohraničí.

Realizace projektu se přičinila ke zvýšení efektivity a účinnosti spolupráce veřejné administrativy s institucemi a místními komunitami, k prohloubení sociální integrace obyvatel na české a polské straně pohraničí, ke zvýšení turistického ruchu v pohraničních oblastech (především turistů, kteří mají zájem o cykloturistiku). Očekáváme rovněž, že v rámci udržitelnosti projektu se jeho realizace pozitivně odrazí na hospodářské aktivizaci transhraniční oblasti, která se potýká s negativními demografickými a hospodářskými jevy (depopulace, nezaměstnanost).

Projekt nabízí systémová a dlouhodobá řešení, proto se zvýší úroveň optimálního využití společně vypracovaných koncepcí a rozvojových plánů. Veřejné instituce naváží spolupráci se soukromými subjekty s cílem využít informační kanál, propagovat know-how a také společně zavádět produkty projektu na úrovni celého polsko-českého pohraničí.

Projekt se má díky realizovaným činnostem přičinit k podpoře transhraniční spolupráce ve věci územní a hospodářské integrace v kontextu koordinovaného rozvoje udržitelné cykloturistiky. Zpracování v rámci projektu výhodných podmínek pro rozvoj efektivní a trvalé spolupráce se přičiní k lepší koordinaci plánovaných činností a vhodnějšímu využití společně vypracovaných produktů a zkušeností v dalších fázích jejich zavádění a, co je s tím spojeno, šetření v oblasti využití veřejných prostředků a zvýšení kvality veřejných služeb.

Velký význam má rovněž skutečnost, že realizace společných úkolů institucí a veřejné administrativy umožnila najít řešení na výzvy, jaké staví pohraniční oblast a zavádět toto řešení po obou stranách hranice (a ne jak doposud pouze v oblasti jednoho státu).

 

REALIZOVANÉ AKTIVITY A VÝSTUPY PROJEKTU

 • Inventarizace infrastruktury, atraktivit a služeb – aktuální výsledky vloženy zde.
 • Návrh dálkové cyklotrasy a spojek a MTB infrastruktury – průběžné výsledky zde.

 

Metodika:

 • Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky v polsko-českém příhraničí - zde

 

Pilotní projekty: pilotní projekty představují konkrétní aplikaci a postup dobré praxe:

 • Modelova Koncepce rozvoje okresního cyklistického systému (SRPSR) - ząbkowicki okres – jako model zavádění Koncepce přeshraniční dálkové cyklistické trasy včetně sítě přeshraničních spojení na lokální úrovni
 • Modelový projekt dopravní organizace pro klíčové úseky dálkové cyklistické trasy v provincii Slezska
 • Model implementace principů Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky na polsko-českém pohraničí v oblasti společné propagace a značení na příkladu projektu SINGLETRACK GLACENSIS

 

Pracovní skupina

Pracovní skupiny je složena ze zástupců partnerů a představuje hlavní pracovní prostor projektu, ve kterém se diskutují přístupy, navržené trasy, metodiky, struktury výstupů, termíny setkání  apod.:

 • 14.2.2017             Wroclaw
 • 6.10.2017             Ostrava
 • 11.12.2017          Hradec Králové
 • 21.3.2018             Olomouc
 • 14.11.2018          Hradec Králové
 • 26.4.2019             Bielawa

 

Mobilní punkt

Mobilní punkt je tematické setkání samosprávy, veřejné správy, místních obyvatel, aktivistů a neziskových organizace.

 • 29.1.2018             Kedzierzyn – Koźle
 • 6.3.2018               Hradec Králové
 • 28.11.2018          Srebrena Górza
 • 2.4.2019               Liberec
 • 30.7.2019             Zebrzychowice

 

Politické a administrativní fórum

Je setkání politiků veřejné správy, se kterými jsou diskutovány výstupy projektu a zejména jejich reálná implementace (zapracování do regionálních koncepcí, nalezení zdrojů financování pro výstavby infrastruktury a nalezení politické podpory projektu)

 • 14.9.2017             Kudowa Zdrój
 • 11.1.2018             Kudowa Zdrój
 • 12.6.2018             Jarnoltówek k. Glucholaz
 • 13.5.2019             Sklzarska Poreba

 

Studijní cesty

Vícedenní studijní cesty slouží k předání zkušeností dobré praxe mezi partnery a přizvanými hosty.

 • 26.6. – 28.6.2017              Opole
 • 4.9. – 6.9.2017                   Hradec Králové

                 

Veřejné konsultace

Veřejné konsultace se konaly v jednotlivých krajích při česko-polské hranici s cílem prokonsultovat se samosprávou, veřejnou správou, aktivisty a neziskovými organizacemi průběh dálkových česko-polských tras a jejich propojek a další infrastrukturu (MTB, in-line,..). Tyto konsultace byly završením procesu návrhové části cykloprojektu a odstartovaly fázi implementace.

 • 13.6.2018             Liberec (Nadace Partnerství – Liberecký kraj)
 • 14.6.2018             Opava (Asociace měst pro cyklisty – Moravskoslezský a Olomoucký kraj)
 • 19.6.2018             Třinec (Asociace měst pro cyklisty – Moravskoslezský kraj)
 • 10.7.2018             Walbrzych (IRT Wroclaw - Polsko)
 • 16.7.2018             Jaroměř (Královéhradecký kraj)
 • 16.8.2018             Ústí nad Orlicí (Region Orlicko – Třebovsko, Pardubický kraj)
 • 9.10.2018             Jelenia Góra (Wroclawska Inicjatywa Rowerova - Polsko)

               

IMPLEMENTACE

Od 1.10.2018 do 31.7.2019 proběhlo dokončení výstupů návrhové části a implementace výstupů.


Závěrečná konference proběhla za hojné účasti

 • 25.7.2019            v Náchodě
Veškeré informace k Cykloprojektu jsou na portálu projektu:

http://cykloprojekt.irt.wroc.pl/index.php/cs/

 

Produkty a závěrečné výstupy jsou zde:

http://cykloprojekt.irt.wroc.pl/index.php/cs/projektove-produkty/

 


Projekt finančně podpořil Moravskoslezský kraj.        

Ke stažení

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.
Projekt.pdf (1.6 MB)