Česko jede, aneb pomáháme s přípravou nových cykloproduktů

Sledujte stránky Česko jede  http://www.ceskojede.cz/.

Rok 2024 bude rokem Aktivní turistiky ze strany CzT a cílem je připravit zajímavé projekty podporující aktivní turistiku.

Co je tím myšleno?
  • Cyklotrasy byly převážně vyznačené kolem roku 2000. Od té doby bylo vybudováno přes 4300 km nových cyklostezek. To si žádá přehodnocení stávající sítě značených cyklotras a vybudovat zcela novou síť cyklotras, která bude postavena na bezpečné cyklistické infrastruktuře.
  • Za tím účelem se v roce 2022 bude konat v Olomouckém kraji dvoudenní pracovní workshop, jehož těžištěm bude práce nad mapovými podklady a definování nových cykloproduktů, které budou charakteristické svou mírou bezpečnosti ve vztahu k cyklistů, neboli doporučené cyklotrasy povedou převážně po cyklostezkách, nebo po účelových komunikacích.
  • Cílem je navrhnout tipy na cyklovýlety pro rok 2024, neboli se bude počítat s tím, že propagace může být zahájena až s vybudováním nových úseků cyklostezek. Všechny tyto stavby budou zaneseny do mapového portálu http://stavbycyklo.cz/. Příkladem může být propagace nového okruhu Olomouc – Šternberk – Uničov – Litovel – Olomouc (70 km a 100% mimo silnice)
  • Přeznačení by postupně začalo od roku 2023. Olomoucký kraj s tím takto počítá.
Jak na problémy - více zde.