Realizujeme participační kampaň CityChangers,
ukazujeme trendy v městské mobilitě, setkáváme se s žáky a studenty

 

Pomáháme městům při komunikaci témat v oblasti dopravy a mobility
 

Mít vize a znát teorii je základ, zároveň ale je nutné je promítat do konkrétních změn v ulicích a na náměstích, které se ale musí projednat s veřejností. Budeme hledat místa, kde se to daří, inspirovat česká města prostřednictvím sdílení dobré praxe. Témata je třeba představovat pozitivně, aniž by se prioritně řešilo jen parkování.

Neodmyslitelnou součástí plánu mobility je komunikační a marketingový plán, který má zajistit participaci veřejnosti po celou dobu jeho zpracování a implementace. 
Spolek chce pomoci městům s rozvojem komunikační strategie, s přípravou dlouhodobého komunikačního plánu, dále spolupracovat na medializaci problematiky a realizaci dílčích komunikačních aktivit. 

 

 

Nabízíme k vytvoření komunikačního plánu kampaň CityChangers
 

Co je CityChangers?

Jedná se o platformu občanů, kterou netvoří jen politici a úředníci, ale především aktivní lidé v místních komunitách, které bychom rádi navzájem propojili. Spojovacím článkem je řešení dopravy a mobility. Pokud s vámi rezonují naše hodnoty a chcete přispět ke změnám, zůstaňte s námi ve spojení a zanechte nám na sebe kontakt. Řekněte nám něco o sobě, o svém spolku nebo své komunitě a my se vám ozveme nebo vás propojíme s těmi správnými lidmi.

Chceme společně oslavit Evropský týden mobility (16.–22. září 2020).
Připojte se k výzvě CityChangers 2030 a podělte se s námi o zajímavé příklady ze svých měst – toho, co se vám povedlo nebo co byste naopak rádi chtěli změnit. Informace najdete na stránce www.citychangers.eu.

Pro zájemce, kteří podepíši výzvu a chtějí vědět více, je připraven manuál.

 


Podařilo se nám

V roce 2019 proběhlo celkem 15 workshopů na školách, neboť právě žáci a studenti jsou nejvíce otevření změnám. Také jsme vedli 17 veřejných projednání či setkání s veřejností. Spolek se společně s partnery představil na pěti veletrzích a velkých akcích pro veřejnost. V oběhu byl také soubor dvou dánských výstav „Spokojení Dánové“ a „Dobré město“ (Good City), které zavítaly letos do čtyřech českých měst. Spolek byl se značkou CityChangers certifikován v rámci programu „Grow with Google Academy for NGO“. Vydali jsme tři letáky, zpracovali tři videa a pro města spravujeme 11 místních webů, které prezentují problematiku městské mobility. Dále spolek připravil výstavu CityChangers pro kraj Vysočina.

 

Dlouhodobá kampaň se skládá z několika dílčích aktivit:


Výzva CityChangers 2030

Podpořte se svým podpisem k naší výzvě

Akce na školách

Semináře pro základní a střední školy


Evropský týden mobility

Připojíte se 16. - 22. září?


Komunikační kanály