Realizujeme participační kampaň CityChangers,
ukazujeme trendy v městské mobilitě, setkáváme se s žáky a studenty

 

Pomáháme městům při komunikaci témat v oblasti dopravy a mobility
 

  • Silniční doprava je největším zdrojem emisí. Každá druhá jízda, kterou uděláme, je kratší než 3,5 kilometru.
  • 7 lidí z 10 už dnes žije ve městech a právě tam trpí znečištěným ovzduším i hlukem. Elektroauta to sama o sobě nespasí, protože i nadále povezou do měst hluk, prach, o energetické náročnosti jejich výroby ani nemluvě.
  • Statistika je neúprosná – 70 % úmrtí na městských komunikacích se týká chodců, cyklistů a řidičů jednostopých motorových vozidel.
 

 Jenže, kdo mimo akademické kruhy tohle zná?

Kdo dokáže takhle uvažovat v souvislostech, naslouchat a nabízet jiná řešení?


Přesně v tomhle pomohou naši CityChangers.

Zapálení pro své místo či město, vzdělaní, ochotní trpělivě měnit věci k lepšímu.

  • Když dokázali otevřít zklidněnou a hluku i špinavého vzduchu zbavenou školní ulici v italském Bolzanu, proč ne třeba ve Znojmě?
  • Když dokázali rozjezdit 6 lidí z 10 na kolech v Kodani, proč ne v Mostě?
  • Když dokázali díky newsletteru zapojit desítky škol v Německu, proč ne tady, v České republice?


 

Co je CityChangers

 

CityChangers je iniciativa ke zlepšení situace v dopravě a jejím plánování. Připojit se může každý, kdo chce změnit něco ve svém okolí v oblasti dopravy a mobility. Platformu občanů tvoří především aktivní lidé v místních komunitách, ale také politici a úředníci, které spojuje zájem o téma šetrné a udržitelné mobility. Iniciativa CityChangers ukazuje příklady, kdy se podařilo propojit obyvatele s vedením měst ale také situace, kde se projekty teprve připravují.

Projekty zahrnují například školní ulice, dopravní výchovu, nové cyklostezky, spolupráci měst s žákovskými a studentskými parlamenty, carsharing, chytré parkování či šetrnou logistiku ve městech. Iniciativa vznikla mezi členy spolku Partnerství pro městskou mobilitu.
 
Iniciativa CityChangers byla oficiálně spuštěna v Senátu ČR dne 16. 9. 2020. Společně jsme oslavili Evropský týden mobility (16.–22. září 2020).

Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4

 
 
Připojte se k výzvě CityChangers 2030 a podělte se s námi o zajímavé příklady ze svých měst – toho, co se vám povedlo nebo co byste naopak rádi chtěli změnit. Informace najdete na stránce www.citychangers.eu.

 

Nabízíme pomoc s vytvořením komunikačního plánu 
 

Mít vize a znát teorii je základ, zároveň ale je nutné je promítat do konkrétních změn v ulicích a na náměstích, které se ale musí projednat s veřejností. Budeme hledat místa, kde se to daří, inspirovat česká města prostřednictvím sdílení dobré praxe. Témata je třeba představovat pozitivně, aniž by se prioritně řešilo jen parkování.


Neodmyslitelnou součástí plánu mobility je komunikační a marketingový plán, který má zajistit participaci veřejnosti po celou dobu jeho zpracování a implementace. 

Spolek chce pomoci městům s rozvojem komunikační strategie, s přípravou dlouhodobého komunikačního plánu, dále spolupracovat na medializaci problematiky a realizaci dílčích komunikačních aktivit. 

 

Aktivity CityChangers 

Výzva CityChangers 2030

Podpořte se svým podpisem k naší výzvě

Akce na školách

Semináře pro základní a střední školy

Evropský týden mobility

16. - 22. září