Členové - neziskový sektor / cyklo

Při vytváření veřejného prostoru, který je přívětivý a bezpečný, má velmi důležitý hlas místní komunita zastoupená neziskovými organizacemi. Spolek Partnerství pro městskou mobilitu chce propojovat města a organizace, které se řídí těmito zásadami:

  • CHTĚJÍ zlepšovat kvalitu veřejných prostranství, nabízet urbanistická a dopravní řešení přátelská k lidem v ulicích, podporovat rozvoj cyklodopravy, pěší dopravy a městské hromadné dopravy ve městě. 
  • NECHTĚJÍ rozdělovat obyvatele na cyklisty a automobilisty.
  • HLEDAJÍ další lidi, kterým stávající situace není lhostejná. Pokud to jde v sousedních městech, proč ne u nás?
  • CHTĚJÍ společně diskutovat, stěžovat si na danou situaci, ale také hledat řešení a zlepšovat prostředí ve svém městě.
  • MAJÍ ZÁJEM podporovat rozšiřování integrovaného dopravního systému. Respektují tedy to, že jízdní kola do města patří stejně jako veřejná doprava, pěší a automobily.

Pomáhat tomu chtějí místní sdružení:

CykloBudějovice je občanské sdružení založené na podzim roku 2013. Vznik sdružení byl v návaznosti na úspěch Velké budějovické jízdy, kterou jsme pořádali a které se zúčastnilo přes 300 účastníků a následně otevřeného dopisu adresovaného radním a politikům, který byl sepsán jako veřejná objednávka po bezpečných a logicky návazných cestách pro cyklisty. Tento dopis podepsalo na 600 lidí a významné místní firmy a byl pro nás jistou motivací pro pokračování jednak v nátlaku na radnici, ale také s nabídkou spolupráce na rozvoj cyklodopravy v našem městě.

Partner pro Statutární město České Budějovice.

Kolem KM, z. s. je kroměřížský spolek. Jde nám o lepší podmínky pro cykloturistiku v Kroměříži a okolí. Spojuje lidi, kterým stávající situace není lhostejná. Chtějí společně hledat možnosti, mapovat situaci a zlepšovat prostředí v našem městě. Jízdní kola do města patří stejně jako veřejná doprava, pěší a automobily. Podporujeme rozšiřování integrovaného dopravního systému.

Partner pro město Kroměříž.

 

OSTRAVOUNAKOLE je občanské sdružení (zde jsou k nahlédnutí stanovy), které zajímá cyklistická infrastruktura v Ostravě i jejím blízkém okolí. Naším cílem je především snaha zasazovat se o lepší podmínky pro cyklistickou dopravu.
Pravidelně pořádáme cyklojízdy Ostravou a v roce 2013 jsme se jako lokální organizátoři chopili kampaně Do práce na kole.

Partner pro Statutární město Ostrava.

Iniciativa za bezpečnou cyklodopravu na Zlínsku, Kontakt: Jana Vybíralová, mob. 721470315, e-mail: cyklozlin@email.cz. Partner pro Statutární město Zlín.

Spolek Plzeň na kole /www.plzennakole.cz/ je volné seskupení lidí v Plzni, kteří fandí jízdnímu kolu coby rovnoprávnému prostředku individuální dopravy ve městě a chtějí se zasadit o lepší podmínky pro městskou cyklistiku. Spolek pořádá cyklojízdy, veřejné cyklodílny, v Plzni koordinuje kampaň Do práce na kole, jedná s politickou reprezentací města a s městskými samosprávami o zlepšení podmínek pro městskou cyklistiku - zprůjezdňování jednosměrek, vyhrazené cyklostezky, více cyklo-stojanů (především v centru) atd. Spolek se snaží prosazovat principy budování trvale udržitelné kultury dopravní infrastruktury města Plzně.

 

 

Labská stezka o.s. propaguje v partnerských městech rozvoj cyklostezek nejen pro sport a volný čas, ale i pro cyklodopravu a udržitelný rozvoj. Její předseda Ing. arch Jan Ritter více než 15 let spolupracuje s Ing. Jaroslavem Martinkem na propagaci cyklistiky a cyklodopravy. Pořádáme konference, cyklistické akce, cykloakademie, spolupracujeme s cyklokordinátory měst (Hradec Králové, Pardubice, Ústí nad Labem). Cílem je zlepšit podmínky pro cyklisty ve městech a rovněž šířit osvětu o možnostech vstupu měst do Asociace cykloměst.

 

Olomoučtí kolaři -Olomoučtí kolaři jsou otevřené neziskové sdružení příznivců cyklistické dopravy a cykloturistiky. Naším cílem je zlepšovat podmínky pro dopravu na kole v Olomouci a prosazovat oprávněné zájmy cyklistů. Navrhujeme a podporujeme takové úpravy dopravní infrastruktury, aby se vytvořily předpoklady pro rozšíření jízdy na kole jako bezpečného a k životnímu prostředí šetrného způsobu dopravy. Při prosazování těchto cílů máme zájem nacházet přijatelné kompromisy s ostatními účastníky silničního provozu a chodci.

 

NaKole, z.s. - spolek se zabývá tématem cykloturistiky a cyklodopravy. Projekt Nakupuj na kole dlouhodobě upozorňuje na možnosti jízdního kola při každodenních cestách. Spolek každoročně pořádá oslavu městské cyklistiky v Praze pod názvem Pražské cyklozvonění.

                                                

Opavounakole -   Informační internetové stránky o cyklistické dopravě v Opavě

 

Cykloklub Kučera - sdružení fungující ve Znojmě na podporu cyklistické dopravy a cykloturistiky.

Člen asociace od roku 2017.

Cílem O-kolo, z.s. je podpora cyklistické dopravy v aglomeraci tří měst – Uherského Hradiště, Kunovice a Staré Město, která byla do devadesátých let jeden městský celek. Byť tu jsou tři radnice, obyvatelé těchto měst běžně využívají celého rozsahu tohoto souměstí. Více informací zde.

 

 

Moravská stezka, z.s. - informace budou doplněny v nejbližší době. 

 

Manta Bikes, s.r.o. - informace budou doplněny v nejbližší době.