SABRINA: Bezpečnější trasy pro cyklisty v oblasti Dunajského regionu

 


Partnerství pro městskou mobilitu byl jedním z 11 projektových partnerů a 4 přidružených strategických partnerů spojených v partnerství projektu SABRINA - bezpečnější cyklotrasy v Dunajském regionu. Projekt proběhl v rámci programu Danube Transnational Programme (Interreg) a byl spolufinancován z fondů Evropské unie (ERDF, ENI).

Cyklistická infrastruktura v Dunajském regionu je obvykle nedostatečně rozvinutá, zejména mimo hlavní městské oblasti. Vzhledem k výhodám, které má cyklistika pro životní prostředí, cestovní ruch, zdraví, multimodalitu dopravy atd. nabízí příležitost dalšího rozvoje, zároveň ale představuje výrazné bezpečnostní riziko, pokud není řádně řešena.

Projekt SABRINA se zaměřil na bezpečnost silniční infrastruktury pro cyklisty jako jedny z nejzranitelnějších účastníků silničního provozu. Řešil otázky bezpečnosti cyklistické infrastruktury na stávajících a plánovaných cyklistických koridorech procházejících devíti zeměmi v Podunají. Zhruba 5 000 km cyklistických tras bylo zkontrolováno pomocí speciálně vybavených vozidel, softwaru a vyškolených analytiků. Cílem bylo zlepšit podmínky pro bezpečnost sítě cest určených pro cyklistiku v regionu, a to posílením kapacit národních, regionálních a místních zúčastněných stran v oblasti budování a zlepšování infrastruktury pro jízdní kola bezpečným a udržitelným způsobem.

 

Projektoví partneři: 

 • European Institute of Road Assessment – EuroRAP (Lead Partner; Slovenia) 
 • The University of Zagreb, Faculty of Transport and Traffic Sciences (Croatia) 
 • Austrian Road Safety Board (Austria) 
 • Westpannon Regional and Economic Development Public Nonprofit Ltd. (Hungary) 
 • Partnership for Urban Mobility (Czech Republic) 
 • Green Revolution Association (Romania) 
 • Municipality Ilirska Bistrica  
 • Agile Transport Analysis S.R.L. (Romania)
 • Automobile Club of Moldova (Moldova)  
 • Club “Sustainable Development of Civil Society” (Bulgaria)  
 • Ekopolis Foundation (Slovakia)  


Přidružení strategičtí partneři:

 • Ministry of the Sea, Transport, and Infrastructure (Croatia) 
 • Ministry of Regional Development (Czech Republic) 
 • Ministry of Transport (Czech Republic) 
 • Ministry of Infrastructure (Slovenia)  

Délka projektu:

1. července 2020–31. prosince 2022

 

Rozpočet:

Celkem: 2.086.019.00 EUR

Příspěvek ERDF: 1.701.992,40 EUR

Příspěvek ENI: 71.123,75  EUR

 

 

Program:

Danube Transnational Programme (Interreg), Výzva 3

Priorita:

Lépe propojený a energeticky odpovědný Dunajský region.


Specifický cíl:

Podporovat ekologické a bezpečné dopravní systémy a vyváženou dostupnost městských a venkovských oblastí.


 

Program:

Danube Transnational Programme (Interreg), Výzva 3

Priorita:

Lépe propojený a energeticky odpovědný Dunajský region.


Specifický cíl:

Podporovat ekologické a bezpečné dopravní systémy a vyváženou dostupnost městských a venkovských oblastí.


Kontaktní osoba za hlavního partnera:
Olivera Rozi, E-mail: olivera.rozi@eurorap.org

Kontaktní osoba za Partnerství pro městskou mobilitu: Jaroslav Martinek, e-mail: jarda@dobramesta.cz


Informace o novinkách v projektu SABRINA, o aktivitách a informace o tom, jak se bezpečnější cyklistické trasy mohou stát realitou: