Cena Víta Brandy

Cena Víta Brandy oceňuje realizace dopravních staveb, které obohacují veřejný prostor - jsou dobře zvládnuté nejen technicky, ale i koncepčně a současně citlivě zasazené do okolního prostředí, příjemné pro uživatele a krásné.

Dopravní stavby jsou součástí veřejného prostoru, ve kterém žijeme, a to součástí mnohdy velice výraznou. Neměly by být tedy jednoúčelovými technickými díly, ale naopak díly navrženými komplexně, urbanisticky a architektonicky kvalitní.

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Soutěžní přehlídka hodnotí konkrétní dopravní stavby a opatření, která přispívají ke zvýšení podílu zejména udržitelných druhů dopravy, a to v souladu s Koncepcí městské a aktivní mobility pro období 2021–2030.

Soutěžní přehlídky se mohou zúčastnit jednotliví autoři či týmy – architekti či urbanisté, města, regiony, kraje a další organizace v ČR nebo SR. Vítězný projekt bude nositelem čestného ocenění „Vítěz Ceny Víta Brandy 2021“, s účastí v projektu je spojena také publicita a zviditelnění nejlepších příkladů v médiích. Po uzavření přihlášek dojde k výběru do užší nominace šesti staveb a opatření a z nich pak bude vybrán vítěz.


Prostřednictvím Ceny Víta Brandy chce Partnerství pro městskou mobilitu poukázat na dobrá realizovaná řešení a že i čistě technické dílo v podobě dopravní stavby či opatření (jakým je např. stezka pro pěší a cyklisty, úschovna kol nebo zklidnění ulice, které vzniklo v rámci dopravní infrastruktury) může být i obohacením pro kvalitu života a veřejný prostor.

Podmínkou realizované stavby (nebo souboru staveb), která se může akce zúčastnit, nemá být pouze originalita nebo umělecký dojem. Důležitá je vyváženost mezi kvalitně a koncepčně zrealizovaným záměrem, který ponese prvky krajinného kontextu, kvalitního architektonického řešení, a přitom bude uživatelsky komfortní a zároveň bezpečný pro všechny uživatele. Dalšími kritérii je vypořádání se s technickými problémy a v neposlední řadě jaká je udržitelnost stavby, případně náklady spojené s provozem. Vzhledem k omezeným rozpočtům určeným mnohdy ryze jen na dopravní infrastrukturu nemusí být soutěžní realizace jen stavbou sama o sobě, může být i součástí souboru staveb.

Zviditelněním kvalitních, funkčních a esteticky dobře provedených realizací chtějí organizátoři soutěže klást nejen požadavky na výši finančních prostředků vynaložených na obdobné stavby, ale také vyzdvihnout jejich kvalitu a potřebu veřejných soutěží. Určitý důraz bude kladen i na chytrá řešení, která mohou stavbu zlevnit, avšak ne na úkor kvality.

 

 

Vítězem posledního ročníku se stala Lhotecká stezka, která je součástí spojení mezi Sadskou a Poděbrady ve Středočeském kraji. Foto: archiv obce Kostelní Lhota
 

K HISTORII 

 
Architekt Vít Branda, jehož jméno soutěž nese, je autorem lávky na nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani. Jeho řešení lávky kopírující skalní masiv v souvislosti s využitím navazujícího nábřeží a stezky je v českých podmínkách výjimečné a bylo nominováno mezi nejlepší evropské stavby posledních let.

Symbolem Ceny Víta Brandy bude zhmotnění myšlenek, se kterými tvořil, tj. jednoduchost, smysluplnost, funkční design, vtip, nadhled nad technokratickým klišé. Autorem hlavní ceny je český výtvarník a hudebník Milan Cais.
  
 
 

KE STAŽENÍ

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.
 
 

Podpora a záštita