Spolupráce s Lipskem

Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4

Inspirace pro naše úředníky - postoj vedoucího odboru dopravy města Lipska Torbena Heinemanna.


Partnerství pro městskou mobilitu již od roku 2011 spolupracuje s městem Lipsko. Právě z tohoto důvodu na webu Akademie městské mobility je věnována jedna kapitole městu Lipsku, neboť právě jeho příklady řešení městské mobility se mohou vstát vzorem pro česká města: https://www.akademiemobility.cz/lipsko-293https://www.dobramesta.cz/aktuality/722/mesto-lipsko---inspirace-pro-ceskou-republiku.


Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. se účastnilo 2. MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLY pod názvem „UDRŽITELNÁ MOBILITA – MADE IN LIPSKO“, která se konala ve dnech 6. – 11. srpna 2018 v německém Lipsku. Asociace se vzdělávala společně s více než 120 odborníky z praxe, doktorandů i akademiků z celkem 31 států. Všechny získané informace byly průběžně zveřejňované na webovém portále Akademie městské mobility a uplatněny v rámci navazujících vzdělávacích akcí asociace (viz bod 3.2. Výroční zprávy). Níže je uveden seznam 10 odkazů na novinky, které byly zveřejněné díky poznatkům z letní školy: