Zveřejňujeme pro vás novinky

Spolek Partnerství pro městskou mobilitu pravidelně  zveřejňuje zahraniční a české příklady, které mají pomoci politikům, úředníkům, vědcům, inženýrům a občanům hledat odpovědi v otázkách kolem městské mobility, veřejného prostoru a dopravy. Úkolem je nabídnout pohled na dopravu z hlediska životního stylu a lidských potřeb. Dánský architekt Jan Gehl řekl: „Neuvědomili jsme si, že to, jakým způsobem stavíme města, ovlivňuje životní styl a životy lidí.“

V roce 2019 bylo vydáno 385 novinek, které jsou setříděné dle témat:

59 příkladů z oblasti podpory aktivní mobility, ochrany životního prostředí, či hledání nového pohledu na bezpečnost, aneb proč má infrastruktura zohledňovat daná témata:

65 zahraničních příkladů z teorie o strategickém plánování:

53 příkladů o strategickém plánování z praxe:

80 odborných témat v anglickém jazyce:

96 příklady na téma komunikace, participace, kampaně

110 příkladů dobré praxe z Česka: