Tvoříme, vzděláváme, spolupracujeme s odborníky

Vzdělávání a výměna know-how patří k důležitým aktivitám spolku. Poskytujeme odborné veřejnosti metodické zázemí pro podporu aktivní a městské mobility, a to formou vedení webinářů, workshopů, jednání a konferencí.


Spravujeme webový portál Akademie městské mobility (www.akademiemobility.cz) a na jeho aktualizaci spolupracujeme s akademickou sférou a odbornými organizacemi.


Rozsah našich aktivit


Ohlédnutí za rokem 2020:
Společně s našimi partnery jsme organizovali v roce 2020 jednu on-line konferenci, dva workshopy a 21 webinářů a prezentovali jsme na odborných akcích. 28krát jsme zajeli k vám, abychom společně řešili vaše potřeby. Na webu Akademie městské mobility (www.akademiemobility.cz) jsme zveřejnili celkem 385 novinek na různá témata.