Výstava CityChangers

Parklety – mobilní malá veřejná prostranství určená k odpočinku či setkávání s přáteli – mají za úkol zahájit diskusi o využití veřejného prostoru ve městech.  Výstava v podobě parkletu zahájila svoji pouť po českých městech dne 16. 9. 2020. Poprvé se veřejnosti představila v Říčanech a v Jičíně.Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4
  

 

  • Výstava symbolizuje hodnoty, které vycházejí z komunikační strategie, brandu CityChangers. Každé město si z ní může vytvořit vlastní plán.

  • Výstava je symbolem pro vyvolání diskuse o funkci dopravy ve veřejné prostoru. Podobně pracovala s výstavou města, která měla výstavu již instalovanou.
   Například v Jičíně 21. 9. 2020 umístili parklet na ulici Palackého, kde chce město provést dopravní změny. Celý den u něj diskutovali s občany a odpoledne uspořádali přímo na ulici besedu. Rovněž prováděli místní šetření. Zpráva je k dispozici zde.
   Říčanech dne 16. 9. 2020 zase město využilo výstavu k otevření diskuse o revitalizaci Masarykova náměstí. Výstavu Parklet je výhodné spojit s dalšími konkrétními tématy a službami městské mobility, jako je sdílení aut, kol, citylogistika, apod. (seznam doporučených doprovodných aktivit je přiložen níže, formou příběhů). 
   Dalším městem byla Litomyšl, kde výstava byla v červnu 2021 v samém historickém centru města před domem U Rytířů.

  • Instalace výstavy ukazuje, kolik možností nabízí plocha o velikosti jednoho parkovacího místa. Pracovní plocha, místo pro schůzky či klidné posezení, parkovací místo pro kolo či koloběžku, zvýšení zelené plochy a příjemné klima, nebo jen zastavení se a zamyšlení – to vše představuje parklet na ploše 2 x 5,25 metrů. Jeho součástí je zábradlí s potiskem dotvářejícím atmosféru.

  • Mobilní výstava vznikla v rámci projektu MOBILMAN - Humanitní rozměr plánů udržitelné městské a regionální mobility za finanční podpory TAČR (TL02000400), na kterém se podílejí tři univerzity (FD ČVUT v Praze, Univerzita Pardubice a VŠE v Praze) ve spolupráci se spolkem Partnerství pro městskou mobilitu.
   
  

FAQ: Nejčastější otázky

 • Co je potřeba ve městě zajistit?
  Najít místo a příběh a pak už jen zajistit zábor veřejného prostoru. 

 • Jsou potřeba nějaká zvláštní povolení při umístění parkletu?
  Pokud půjde pouze o umístění parkletu v rámci jednoho parkovacího místa na místní komunikaci, bude sejednat o zábor místní komunikace. Umístění pak může proběhnout na základě Odborem dopravy vydaného Povolení zvláštního užívání - záboru. Může se stát, že příslušný silniční správní úřad bude řešit otázku možného zvláštního užívání komunikace. Pokud řešíte otázku umístění parkletu, obraťte se v tom případě na nás.

 • Jak rezervovat termín?
  Stačí napsat na tým spolku Partnerství pro městkou mobilitu, z. s. Tvoříme kalendář pro rok 2022. Zatím přijímáme předběžné přihlášky a pak kvůli logistice přepravy spolu s vámi stanovíme termíny výstav v jednotlivých městech.

 • Kolik to celé na týden stojí?
  Je třeba zajistit přepravu a montáž. Manuál k sestavení parkletu je ke stažení zde:
Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.

 

Výstava „Město s dobrou adresou“

Víte, že Kraj Vysočina má mobilní výstavu představující témata městské a aktivní mobility? Výstavu a navazující workshopy připravily spolky Regio2020 a Partnerství pro městskou mobilitu. Výstava je ke stažení na tomto odkaze. Výstava si klade prostou otázku: Chceme města pro lidi nebo pro auta?