Projekt Active2Public Transport (A2PT)

 
Lepší propojení cyklistické, pěší a veřejné dopravy v Podunají 

Proč právě aktivní a veřejná doprava (Active2Public Transport)?

Evropě se nepodaří dosáhnout klimaticky neutrálního odvětví dopravy pouze tím, že nahradí konvenční vozidla elektromobily. Politická opatření pro osobní dopravu se musí více zaměřit na podporu multimodálního přechodu k aktivní a veřejné dopravě. Jízda na kole a chůze jsou energeticky nejefektivnější a jediné skutečně bezemisní způsoby dopravy, zejména na krátké
vzdálenosti. Lepším propojením aktivní a veřejné dopravy bude možné zajistit atraktivní alternativy k jízdě autem i na střední a delší vzdálenosti. Řešení, která byla vyvinuta a testována v rámci projektu, pomohou překonat současné mezery v multimodálním dopravním systému; jejich součástí budou všechny formy aktivní mobility, použitelné k přepravě na jakoukoli stanici veřejné dopravy. To zahrnuje parkování, přepravu kola během jízdy autobusem nebo vlakem či snadný odjezd od stanice veřejné dopravy, např. na sdíleném kole nebo pěšky.

Jaké nejdůležitější výstupy lze očekávat po 30měsíční spolupráci?
  • Akční plány A2PT: Podunajský akční plán Active2Public Transport, podporovaný národními a regionálními akčními plány, poskytne strategický rámec pro systematické zlepšování konektivity A2PT v dopravních uzlech a směrem k současným uzlům mobility.
  • Soubor nástrojů A2PT a pilotní projekty: Jedinečný online soubor nástrojů Active2Public Transport poskytne návod pro zavádění inovativních řešení k překonání běžných nedostatků v multimodálním dopravním systému. Tento soubor nástrojů ukáže, jak rozšířit současná nejmodernější řešení a obohatit je o zkušenosti z pilotních akcí projektu Active2Public Transport v celém Podunají.

Kdo jsme?


11 partnerů z 9 zemí bude po dobu 30 měsíců spolupracovat, aby mohli ukázat odborníkům všech zúčastněných organizací (místní, regionální a celostátní veřejné orgány a agentury, nevládní organizace, poskytovatelé služeb a infrastruktury), jak překonat jejich tradičně úzké zaměření, které bere v potaz pouze jediný – často automobilový – způsob dopravy. Cílem projektu je iniciovat větší množství kvalitnějších služeb a infrastruktury A2PT v partnerských regionech, a to i mimo omezenou geografickou oblast pilotních realizací.


Rozpočet:
Celkem: 2,856,023.50 EUR
Prostředky z fondů Interreg: 2,284,818.80 EUR

S podporou programu Danube Region Programme
Priorita programu: Nízkouhlíkový region Podunají, šetrnější k životnímu prostředí
Specifický cíl 2.1: Podporovat ekologizaci energetiky a dopravy v Podunají posílením integrace obnovitelných zdrojů energie.

Doba trvání projektu: 1. 1. 2024 - 30. 6. 2026
Další informace naleznete na https://interreg-danube.eu/projects/active2public-transport
Hlavní partner: Österreichische Energieagentur – Austrian Energy Agency

Irene Bittnerová
E: irene.bittner@energyagency.at
T:+43 (0)664 - 965 92 62
Mariahilfer Straße 136, 1150 Vídeň,, Rakousko
Tento projekt je podporován v rámci programu Interreg Podunají a spolufinancován Evropskou unií.