Spolupráce s nizozemským velvyslanectvím

Spolupráce v roce 2019:
Na jaře proběhlo několik jednání s nizozemským velvyslanectvím, jehož výsledkem byla finanční podpora na uskuteční workshopu s Rubenem Loenderslootem z nizozemské cyklistické ambasády. Workshop se uskutečnil dne 15. 10. 2019 v Milevsku.

Následně vystoupil Ruben Loendersloot na konferenci „Promýšlíme své město, svou obec", která se uskutečnila v Milevsku ve dnech 16. – 17. 10. 2019. Ve svém vystoupení hovořil o přístupu k plánům udržitelné městské mobility, jak je definuje aktualizovaná evropská metodika SUMP 2.0. 

Na následné konferenci „Promýšlíme své město, svou obec", která se uskutečnila v Milevsku ve dnech 16. – 17. 10. 2019, Ruben Loendersloot hovořil o přístupu k plánům udržitelné městské mobility, jak je definuje aktualizovaná evropská metodika SUMP 2.0. Spolupráce v roce 2018:

V roce 2018 byla navázána spolupráce s nizozemských velvyslanectvím, jehož výsledkem byla finanční podpora na uskuteční workshopu s Rubenem Loenderslootem z Holandské cyklistické ambasády na téma Nová městská agenda a cyklistická doprava.

Akce proběhly ve dnech 24. 9. v Praze a 25. – 26. 9. 2018 v Javoříčku.

Podrobnosti:
V Javoříčku se diskutovalo o kampani City Changers
Co ještě nevíme o podpoře městské mobility a cyklistické dopravy?


.