Spolupráce s dánským velvyslanectvím

Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. navazuje na předchozí aktivity Asociaci měst pro cyklisty.

Velvyslanectví Dánska již v září roku 2014 uzavřelo memorandum o spolupráci s Asociací cykloměst. Obě organizace se dohodly na spolupráci, která by měla podpořit udržitelnou mobilitu ve městech, celkovou svobodu při volbě dopravního prostředku stejně jako nový přístup k veřejnému prostoru.

Dánské velvyslanectví nechalo vyrobit a Asociaci měst pro cyklisty zapůjčilo soubor dvou dánských výstav „Copenhagen Solutions“ a „The Good City“, které se společně prezentují pod souhrnným názvem „Města s dobrou adresou“. Od dubna 2015 navštívily obě výstavy tři desítky českých měst.

Od ledna 2018 je v oběhu nová část výstavy s názvem „Spokojení Dánové“, která zahájila v Ostravě pouť po českých a moravských městech. Spoluorganizátory jsou Dánské velvyslanectví a Asociace měst pro cyklisty.