Společně koordinujeme Evropský týden mobility 

 
Evropský týden mobility je každoroční iniciativa Evropské komise pro udržitelnou městskou mobilitu od roku 2000. Kampaň vyzývá evropská 
města a obce, aby věnovala týden udržitelné dopravě. Tradičně se koná v termínu 16.–22. září. 
  
Spolek Partnerství pro městskou mobilitu podporuje česká města, aby se zapojila do Evropského týdne mobility a realizovala dočasná i trvalá opatření pro skutečnou změnu. Jsme koordinátorem Evropského týdne mobility společně s Ministerstvem životního prostředí ČR. 
 


 
 
 


 
 
 

AKTUÁLNĚ: Registace do Evropského týdne mobility byla spuštěna!
 
REGISTRACE ZDE (v českém jazyce)

  


 
 
 

  

  

  

O Evropském týdnu mobility

Evropský týden mobility (zkrác. ETM, anglicky EUROPEANMOBILITYWEEK – EMW) je každoroční iniciativa Evropské komise od roku 2002. Vyzývá evropská města a obce, aby věnovala týden udržitelné dopravě. ETM se pravidelně koná v termínu 16.–22. září a je zakončený vždy mezinárodním dnem bez aut. Každý ročník má své motto, jako například čistý vzduch, víceúčelovost či sdílená ekonomika v dopravě. Součástí programů jsou akce spojené s udržitelnou dopravou, jako například cyklojízdy, přednášky či festivaly, dochází také k otevření ulic pěším a cyklistům. 


Mezinárodní den bez aut, který připadá na 22. září, bývá tradičním vyvrcholením ETM. Při této příležitosti obce otevírají ulice lidem, a naopak omezí vjezd motorovým vozidlům. Událost bývá často spojena s kulturním či sportovním doprovodným programem. Díky tomuto opatření vzniká uvnitř měst prostor pro lepší soužití a vzájemné sdílení. 

Cílem kampaně zlepšit veřejné zdraví a kvalitu života podporou čisté mobility a udržitelné městské dopravy. Kampaň dává lidem šanci vidět hodnotu uličního prostoru a vyzkoušet nová řešení problémů, jako je znečištění ovzduší, nedostatek fyzické aktivity, adaptace na klimatické změny a další. 

 

Archiv