Spolupráce na koordinaci Evropského týdne mobility

Překlad oficiálního sloganu akce "Choose your move!" pro letošní rok dává tušit, že letošní ročník bude jiný.

Pokud víme, že u nás se vedou často jen teoretické diskuse o udržitelné mobilitě, že chybí osvěta, chybí vůle po změnách, chybí politici, kteří by stáli za změnami, chybí projektanti, pak musíme na tuto skutečnost jasně reagovat. Pokud víme, že máme problém, pak hned na začátku procesu musíme položit zásadní otázku: „tak kam chcete kráčet“. 

Jen v několika městech jdou příkladem sami politici, jako například v Litomyšli. Kolik ale takových měst máme? Otázka tedy je, kdo bude říkat tu výzvu? Čím jménem bude zaznívat takový apel? Fakt je ten, že stejně uvažující lidé jsou v menšině a většina "jede" v nějakém stereotypu. Právě na lidech jako je starosta v Litomyšli zakládáme kampaň CityChangers a i letošní ročník ETM 2020. Chceme ji postavit na lidech, kteří jsou schopni být lídři změny. Chceme pomoci našim městům, aby se opřela o vize, které už nabízí řada stávajících strategických dokumentů.
 

Český překlad sloganu ETM „Choose your move!“ je „Tvůj styl, tvoje volba“.

Význam této výzvy může být přeložen také „My jsme si vybrali, jdeme touto cestou, a co vy?“

 

Podmínky účasti

Naše města se tak mohou přihlásit k EVROPSKÉMUTÝDNUMOBILITY 2020 na stránkách mobilityweek.eu (v angličtině).  Registrace jsou spuštěny od 18. května 2020.

Evropský týden mobility je letos bez závazných podmínek, jež by měla města plnit. Není nutné se předem zavázat k jakékoliv akci, avšak zůstávají doporučené aktivity:

  1. organizováním týdne aktivit mezi 16. a 22. září 2020,
  2. uskutečněním alespoň jednoho nového stálého opatření, které podpoří použití udržitelných druhů dopravy,
  3. organizováním Dne bez aut, kdy bude alespoň jedna oblast vyčleněna pouze pro chodce, cyklisty a veřejnou dopravu po dobu jednoho dne. Doporučení je zachovat oficiální termín Dne bez aut, který se každoročně koná 22. září.  
Více též na https://www.mzp.cz/cz/evropsky_tyden_mobility_rubrikahttps://www.dobramesta.cz/novinky/1103/pravidla-pro-evropsky-tyden-mobility-2020-zverejnena.
 

Chcete se registrovat?

Registrovat se je možné bez dalších podmínek na stránkách mobilityweek.eu. Aktivity, které proběhnou v tomto týdnu, bude možné upřesnit později. Opatření mohou být nejen fyzická, ale mohou probíhat také online. 

Zapomínat nemusíme ani na opatření, která byla přijata k zajištění udržitelné mobility v době COVID-19, i ta se počítají do souboru opatření pro Evropský týden mobility.

Municipality, které splňují všechna tři kritéria - organizují činnosti v týdnu od 16. do 22. září, provádějí nebo propagují novou dopravní infrastrukturu a pořádají Den bez aut - budou jako „Zlatí účastníci“ oprávnění k účasti v soutěži EVROPSKÉHOTÝDNEMOBILITY 2020.

 

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.

 

Grafické materiály a pokyny

Plakáty

Maskoti jako obykle

Všichni v rouškách

Někteří nosí rouškyKe stažení 

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.
 

Loga

 

  

 

 

O Evropském týdnu mobility

Evropský týden mobility (zkrác. ETM, anglicky EUROPEANMOBILITYWEEK - EMW) je každoroční iniciativa Evropské komise od roku 2002. Vyzývá evropské obce a města, aby věnovala týden udržitelné dopravě. Pravidelně se koná v termínu 16. – 22. září, zakončený vždy mezinárodním dnem bez aut. Každý ročník má své motto, jako například čistý vzduch, víceúčelovost či sdílená ekonomika v dopravě. Součástí programů jsou akce spojené s udržitelnou dopravou, jako například cyklojízdy, přednášky či festivaly, dochází také k otevření ulic pěším a cyklistům. 

Cílem kampaně zlepšit veřejné zdraví a kvalitu života podporou čisté mobility a udržitelné městské dopravy. Kampaň dává lidem šanci vidět hodnotu uličního prostoru a vyzkoušet nová řešení problémů, jako je znečištění ovzduší, nedostatek fyzické aktivity, adaptace na klimatické změny a další. 
S ohledem na epidemii COVID-19 je letos ETM spojený s Evropským týdnem udržitelného rozvoje, který se mimořádně koná 20. – 26. září 2020.