Spolupráce na koordinaci Evropského týdne mobility 

 
Evropský týden mobility je každoroční iniciativa Evropské komise pro udržitelnou městskou mobilitu od roku 2002. Vyzývá evropské obce a města, aby věnovala týden udržitelné dopravě.  Tradičně se koná v termínu 16. - 22. září. 
  
Partnerství pro městskou mobilitu podporuje česká města, aby se zapojila do Evropského týdne mobility a realizovala dočasná i trvalá opatření pro skutečnou změnu. 
 


 
 
 

Tématem letošního ročníku Evropského týdne mobility je Lepší dostupnost (angl. Better Connections)

Evropská komise, která je pořadatelem tohoto celoevropského svátku, zvolila slogan „Move better!“

Téma zdůrazňuje výhody rozumné mobility, která propojuje výhody veřejné dopravy s aktivním pohybem na kratší vzdálenosti se všemi důsledky pro tělesné a duševní zdraví a pohodu.

 
Náš spolek Partnerství pro městskou mobilitu podporuje česká města, aby se zapojila do Evropského týdne mobility a realizovala dočasná i trvalá opatření pro skutečnou změnu. 
 

O Evropském týdnu mobility

Evropský týden mobility (zkrác. ETM, anglicky EUROPEANMOBILITYWEEK - EMW) je každoroční iniciativa Evropské komise od roku 2002. Vyzývá evropské obce a města, aby věnovala týden udržitelné dopravě. Pravidelně se koná v termínu 16. – 22. září, zakončený vždy mezinárodním dnem bez aut. Každý ročník má své motto, jako například čistý vzduch, víceúčelovost či sdílená ekonomika v dopravě. Součástí programů jsou akce spojené s udržitelnou dopravou, jako například cyklojízdy, přednášky či festivaly, dochází také k otevření ulic pěším a cyklistům. 

Cílem kampaně zlepšit veřejné zdraví a kvalitu života podporou čisté mobility a udržitelné městské dopravy. Kampaň dává lidem šanci vidět hodnotu uličního prostoru a vyzkoušet nová řešení problémů, jako je znečištění ovzduší, nedostatek fyzické aktivity, adaptace na klimatické změny a další. 

 

Archiv 2021