Danube Cycle Plans

Politika, strategie, plány a podpora pro rozvoj cyklistiky v Podunajském regionu

 

Ačkoliv popularita cyklistiky v posledních letech neustále roste, podmínky pro její využití jsou na různých místech Podunajského regionu značně odlišné – zatímco v některých státech je podíl cyklistů v populaci vysoký, jiné státy si teprve začínají uvědomovat, jak důležitá je cyklistika pro dopravu, lidské zdraví, životní prostředí a/nebo rozvoj ekonomiky. Na cyklistiku je často nahlíženo jen jako na vedlejší téma, a to nejen v dopravní politice, ale i ve většině odborně vzdělávacích institucí, které budoucím inženýrům, projektantům a dalším odborníkům právě v oblasti cyklistiky neposkytují dostatečné vzdělání. Rozvoji cyklistické infrastruktury především na národní a nadnárodní úrovni chybí koordinované plánování, financování i implementace.

V projektu Danube Cycle Plans budou tyto problémy řešeny prostřednictvím opatření, zaměřená na posílení tří hlavních pilířů, na kterých podpora cyklistiky stojí:

 1. Usnadnit rozvoj cyklistické politiky a strategií na národní i nadnárodní úrovni, s podporou národních plánů pro rozvoj cyklistiky, které budou vycházet ze společné makroregionální cyklostrategie pro Podunajský region;
 2. Podporovat zajištění vhodné cyklistické infrastruktury tím, že dojde k definování Dunajské sítě cyklotras, vypracování společných norem a přípravě investičního plánu pro zvyšování kvality současných podmínek;
 3. Mezi zainteresovanými osobami a subjekty zvyšovat povědomí o problematice cyklistiky a potřebách cyklistů, a současně rozvíjet jejich kapacity nutné pro podporu a propagaci cyklistiky v Podunajském regionu, a to především prostřednictvím systému mentorování, inspirativních akcí a národních cyklokonferencí.

Tyto zainteresované subjekty budou mít na konci projektu lepší kapacity i rámcové podmínky pro podporu rozvoje cyklistiky jako nedílné součásti ekologického dopravního systému, který přispívá k dosažení cíle, jenž pro Podunajský region stanovila Strategie EU (EUSDR), tedy zlepšit úroveň intermodality, i cíle stanoveného Nadnárodním programem pro Podunají (DTP), tedy podporovat rozvoj ekologických a bezpečných dopravních systémů.

 

Projektoví partneři: 

 • Rakousko – Umweltbundesamt GmbH / Environment Agency Austria

 • ČR – Partnerství pro městskou mobilitu/ Partnership for Urban Mobility

 • Maďarsko – KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft./ KTI Institute for Transport Sciences Non Profit Ltd.

 • Slovensko – Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky/ Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic

 • Slovinsko – Ministrstvo za infrastrukturo/ Ministry of Infrastructure

 • Chorvatsko – Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture/ Ministry of the sea, transport and infrastructure

 • Rumunsko – Institutul National de Cercetare – Dezvoltare in Turism/ National Institute for Research and Development in Tourism

 • Bulharsko – Българска асоциация за алтернативе н туризъм/ Bulgarian Association for Alternative Tourism

 • Srbsko – Danube Competence Center (DCC)

 

 

Délka projektu:
1. července 2020–31. prosince 2022

 

Rozpočet:
Celkem: 1.682.760,75 EUR
Příspěvek ERDF: 1.291.787,05 EUR
Příspěvek IPA: 138.559,56  EUR

Program:
Danube Transnational Programme (Interreg), Výzva 3

Priorita:
Lépe propojený a energeticky odpovědný Dunajský region.

Specifický cíl:
Podporovat ekologické a bezpečné dopravní systémy a vyváženou dostupnost městských a venkovských oblastí.

 

 

Kontaktní osoby

Hlavní partner:
Environment Agency Austria
Agnes KURZWEIL
agnes.kurzweil@umweltbundesamt.at

Koordinace projektu:
Verracon
Andreas FRIEDWAGNER
a.friedwagner@verracon.at

Partnerství pro městskou mobilitu:
Jaroslav Martinek
jarda@dobramesta.cz

 

 

Informace o novinkách v projektu Danube Cycle Plans:

Podívejte se na web projektu and registrujte se k odběru newsletteru