Členové - kraje

Stávající členové:

  • Královéhradecký kraj - členství bylo schváleno na Valné hromadě dne 24. 4. 2018.
  • Olomoucký kraj - členství bylo schváleno na Valné hromadě dne 24. 4. 2018.
  • Liberecký kraj - členství bylo schváleno na Valné hromadě dne 29. 3. 2019.
  • Ústecký kraj - členství bylo schváleno na Valné hromadě dne 25. 3. 2022.
  • Jihomoravský kraj - členství bylo schváleno na Valné hromadě dne 19. 3. 2020.
  • Moravskoslezský kraj (zastoupený krajskou organizací Moravian-Silesian Tourism) – členství bylo schváleno na Valné hromadě dne 25. 3. 2022.
  • Kraj Vysočina – členství bylo schváleno na Valné hromadě dne 25. 3. 2022.
  • Středočeský kraj – členství bylo schváleno na Valné hromadě dne 24. 3. 2023.

 


  Spolupráce s kraji

  Jak mohou kraje ovlivnit sídelní či regionální mobilitu?

  Vzory strategických dokumentů a příklady z praxe najdete na webu Akademie městské mobility
   


   Ve spolupráci s Partnerstvím pro městskou mobilitu mohou kraje spolupracovat na rozvoji cyklodopravy, cykloturistiky a městské mobility v těchto oblastech:
    
   • Společný postup při projednání změn v legislativě pro rozvoj a užívání městské mobility a cyklistické dopravy
   • Společný postup při marketingu a propagaci městské mobility a cyklodopravy jako šetrné alternativy, která lze využít oproti individuální automobilové dopravě.
   • Přispívat k aktuálním informacím o městské mobilitě, o vhodnosti použití konkrétního opatření a určitého bezpečnostního prvku
   • Koordinovaný postup při budování cyklistických opatření
   • Koordinovaný postup při budování nových stezek regionálního a národního významu pro rozvoj cykloturistiky
   • Tvorba společných produktů pod hlavičkou Česko jede