Členové - kraje

Stávající členové:


 


  Spolupráce s kraji

  Jak mohou kraje ovlivnit sídelní či regionální mobilitu?

  Vzory strategických dokumentů a příklady z praxe najdete na webu Akademie městské mobility
   


   Ve spolupráci s Partnerstvím pro městskou mobilitu mohou kraje spolupracovat na rozvoji cyklodopravy, cykloturistiky a městské mobility v těchto oblastech:
    
   • Společný postup při projednání změn v legislativě pro rozvoj a užívání městské mobility a cyklistické dopravy
   • Společný postup při marketingu a propagaci městské mobility a cyklodopravy jako šetrné alternativy, která lze využít oproti individuální automobilové dopravě.
   • Přispívat k aktuálním informacím o městské mobilitě, o vhodnosti použití konkrétního opatření a určitého bezpečnostního prvku
   • Koordinovaný postup při budování cyklistických opatření
   • Koordinovaný postup při budování nových stezek regionálního a národního významu pro rozvoj cykloturistiky
   • Tvorba společných produktů pod hlavičkou Česko jede