Uplatňování metodiky rozšíření výuky řidičů v praxi

Ve spolupráci a na objednávku hlavního města Prahy byla zpracována metodika určené pro výuku řidičů motorových vozidel.

Materiál je základem pilotního projektu s názvem „Rozšířená výuka řidičů s přihlédnutím k realitě městské cyklodopravy“. Cílem je budoucí řidiče motorových vozidel (MV) vychovávat nejen verbálně, ale (v rámci praktických jízd) je postavit i do role cyklistů. Teoretická část výuky v autoškolách je proto doplněná o „cykloopatření“ podle novely zákona 361/2000 Sb. 

Konkrétně se jedná o rozšíření standardní výuky žadatelů o ŘO skupiny „B“. Náplň této výuky je doposud přesně dána stávajícím platným zákonem č. 247/2000 Sb. - Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, a tedy toto rozšíření není zatím vůbec legislativně stanoveno.

Metodika rozšířené výuky má teoretickou a praktickou část.

Cílem je najít autoškoly, které by ji začaly používat v praxi.


Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.

Metodika-řidiči

MRVy_PV15.pdf (5.3 MB)
MRVy_PV16.docx (4.9 MB)