6. - 7. 12. 2017
Konference City Changers 2017, Ostrava

Konference City Changers 2017, Ostrava

Konference City Changers měla za úkol pomoci odpovědět na otázku, jak zachovat města dostupná, prosperující a přitom přívětivá pro život. Realita zatím není moc povzbuzující. Centra našich měst jsou plná vozidel stojících či jedoucích a provoz houstne. Dopravní zácpy, hluk, prach a ovzduší znečisťující plyny, to je každodenní realita. Nemusí to tak být.

Cílem konference bylo proto upřesnit si význam městské mobility pro česká města a definovat roli partnerství pro městskou mobilitu v českém prostředí

Konference navázala na projekt Partnerství městská mobilita (PUM), jehož spolukoordinátorem se MMR stalo v lednu 2017. Možná řešení, společnou vizi a koncepci platformy představila tzv. Ostravská charta, která vybízí k podpoře městské mobility, a která byla na konferenci slavnostně podepsána. Text Ostravské charty a všechny další výstupy jsou uvedeny níže.

Hlavními organizátory konference byly Svaz měst a obcí ČR, statutární město Ostrava, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. a Asociace měst pro cyklisty.

Závěrečná zpráva z konference


6. 12. 2017 - areál Dolní oblasti VÍTKOVICE 

09:00 – 10:30: I. BLOK - Úvod


11:00 – 13:00 II. BLOK – Nastavení zrcadla: tři rozměry udržitelného rozvoje a městská mobilita


14:00 – 15:00 III. BLOK - Ostravská charta – I. etapa
Prezentace národní platformy českých "City Changers", kteří chtějí změnit podmínky pro rozvoj městské mobility a využití veřejného prostoru.


15:00 – 15:40 III. BLOK - Ostravská charta – II. etapa


16:00 – 17:30 III. BLOK - Ostravská charta – III. etapa


7. 12. 2017 - Moravskoslezské inovační centrum Ostrava

09:00 – 11:00 IV. BLOK - 5 rozměrů městské mobility


11:30 – 13:30 V. BLOK – Design ulice
Dopravní infrastruktura & veřejný prostor & design ulice. Jaký je rozdíl mezi „designem ulice“ a „dopravní infrastrukturou“?


14:30 – 16:00 Odpoledne: veřejný prostor a cyklistická doprava


Ostravská charta

Modul: Akce