2. - 4. 9. 2018
Současné trendy a problémy v oblasti alkoholu, drog a dopravní bezpečnosti

Jménem ICADTS (The International Council on Alcohol, Drugs and Traffic Safety) a Centra dopravního výzkumu vás srdečně zveme na mezinárodní konferenci Alkohol, drogy a dopravní bezpečnost.


Tématem konference jsou “Současné trendy a problémy v oblasti alkoholu, drog a dopravní bezpečnosti”. Součástí konference jsou přednášky, workshopy a posterové prezentace. Konference se koná v atraktivních prostorách starobylého pražského Břevnovského kláštera.

Organizaci zajišťuje Centrum dopravního výzkumu, s podporou ICADTS a Ministerstva dopravy České republiky.

Konference je příležitostí k prezentaci a diskusi nejaktuálnějších témat z výzkumu zdraví a dopravní bezpečnosti za účasti špičkových expertů oboru. Je určena odborníkům i stakeholderům z oboru veřejného zdraví, dopravy a dopravní psychologie, práva, medicíny, ekonomie, vzdělávání, farmakologie, toxikologie, forenzních věd, lidského faktoru, adiktologie a dalších souvisejících oborů.

Konference bude probíhat v termínu 2. 9. – 4. 9. 2018. Součástí konference je předkonferenční workshop na téma “THC a jeho vliv na řidiče”, který se koná 1. 9. 2018.

Konferenci doplňuje bohatý kulturní i společenský program.

Registrujte se zde

O konferenci:

Doba konání: 1. – 4. září 2018
Místo konání: Břevnovský klášter, Markétská 1/28, 169 00 Praha 6, Břevnov
Možnost registrace: 14. února 2018 – 27. srpna 2018
Deadline pro odeslání abstraktů: 15. července 2018

Konference se zaměřuje především na tato témata:

 • Nejnovější trendy v oblasti alkoholu, drog a dopravní bezpečnosti
 • Kulturní aspekty užívání alkoholu a drog a jejich dopad na dopravní bezpečnost
 • Trendy a problémy detekce akutní intoxikace a dlouhodobého užívání
 • Trendy a problémy v zaváděných protiopatřeních
 • Užívání návykových látek u zranitelných účastníků dopravního provozu

Program konference ke stažení  ( 32,57 KB)

Poplatky za účast:
Registrace: 14. února 2018 – 27. Srpna 2018 350 EUR (300 EUR členové ICADTS)
Poplatky zahrnují: prezentační materiály, včetně sborníku abstraktů, coffee breaky, obědy, účast na welcome drinku, účast na konferenčním společenském večeru, prohlídku kláštera, prohlídku klášterního pivovaru, varhanní koncert v klášterní kryptě.

Další možné služby:

 • Předkonferenční workshop (pro účastníky konference): 50 EUR
 • Pokud se zúčastníte pouze předkonferenčního workshopu (80 EUR), kontaktujte prosím hana.syslova@cdv.cz.
 • Další vstupenka na večeře (např. pro partnery): 30 EUR (welcome drink), 45 EUR (konferenční společenský večer)
 • Prohlídka města, platba na místě (cena bude upřesněna)
 • Plavba po Vltavě, platba na místě (cena bude upřesněna)
 • Prohlídka pražského Hradu, platba na místě (cena bude upřesněna)

Kontakt:
Hana Syslová
+420 541 641 216
hana.syslova@cdv.cz

Modul: Akce