22. 5. 2019 v 16:30
Veřejné projednání plánu mobility ve Frýdku-Místku

Veřejné projednání plánu mobility ve Frýdku-Místku

TERMÍN: 22.  května v 16.30 hodin

MÍSTO: Velká zasedací  místnost  Magistrátu   města   Frýdku-Místku  (Radniční  1148, místnost  č.  217).  

Plán udržitelné městské  mobility  řeší  rozvoj  jednotlivých  forem a   způsobů   dopravy ve  městě, od pěší dopravy přes MHD po parkování.  Zpracovatel  nyní dokončuje  analytickou část, která   hodnotí stávající  stav  dopravy ve městě.

Z  analýzy vyplývá, že dobrou  pozici  ve městě má MHD, naopak cyklistická doprava a parkování by si zasloužily více pozornosti.  Mimo  dostavbu  dálnice  město  čeká rekonstrukce  železniční trati a uvažuje se o přesunutí  autobusového  nádraží.  Ve střednědobém horizontu  bude  velkou výzvou  příprava  podmínek  pro  nástup  elektro-mobility,  která  by  měla pomoci snížit emise z dopravy.

Na projednání budou prezentovány výsledky a  zjištění ze všech druhů dopravy.

Bude možno diskutovat přímo  se  zástupci  města a  se zpracovatelem plánu mobility na téma dopravy a  kvality života ve městě. Podněty  budou  podkladem pro návrhy opatření a změn.

http://mobilita-frydekmistek.cz/

Modul: Akce