„Bezbariérová“ navigace pro města

04. 12. 2016

Orientace a pohyb po městě může představovat problém pro nejrůznější skupiny obyvatel, nemluvíme zde pouze o osobách se zdravotním postižením, ale také seniorech nebo maminkách s kočárky. Tyto specifické skupiny mohou při pohybu
ve městě narážet na bariéry, které jim jejich pohyb znesnadňují. Běžné navigace jsou přizpůsobené jízdě autem, a proto nejsou vhodné pro pěší a už vůbec pro osoby se zdravotním omezením.

S řešením tohoto problému přichází platforma ROUTE4ALL, která je otevřená i pro aplikace třetích stran. Poskytuje mapovou službu a navigaci, které nesou informace o pěších trasách a bariérách na nich, jako je například sklon chodníku, typy přechodů pro chodce, směr provozu, schody nebo terénní nerovnosti. Díky tomu je služba schopná navigovat každého uživatele dle jeho potřeb a schopností. Největší rozdíl od běžných aplikací ovšem spočívá v tom, že navigace nepoužívá
technologii GPS, která není dost přesná. Hlavní podmínkou pro fungování platformy ve městě je provedení mapování tras a bariér. Města službu využijí nejen pro navigování obyvatel, ale mohou nad digitální mapou pěších tras například
efektivně vytvářet bezbariérové trasy.

Více na: www.route4all.eu

Zdroj: 13. vydání Bulletinu Chytré město České spořitelny, a.s.

Aktuality