Připomenutí: Akční plán pro městskou mobilitu

10. 01. 2017

O městské mobilitě můžeme vést spory, můžeme mít na ni různé názory, ale pokud člověk chce, tak si najde zdroje, které městskou mobilitu srozumitelně představují. Příkladem může zelená kniha „Akční plán pro městskou mobilitu“, kterou Evropská komise přijala dne 30 9. 2009.

Součástí Akčního plánu je návrh dvaceti opatření, jak místní, regionální i státní správě pomoci dosáhnout cílů stanovených pro oblast udržitelné městské mobility. Tímto Akčním plánem představila Evropská komise svůj úplně první komplexní balíček podpůrných opatření pro městskou mobilitu.

Navazující aktivity byly zahájeny během dalších tří let po přijetí plánu. Evropská komise provedla i revizi celého procesu implementace Akčního plánu a výsledky pak zohlednila při přípravě Balíčku opatření pro městskou mobilitu 2013.

Znali jsme v Česku pojem městská mobilita v roce 2013? Ano, ale jen pár odborníků, kteří byli označováni za podivíny.

Zdroj: http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/action_plan_en

Aktuality