Městská mobilita z pohledu Evropské komise

01. 01. 2017

Jaký bude rok 2017? To nevíme, ale víme, že převážná většina obyvatel Evropy žije v městských aglomeracích, přičemž přes 60 % ve městech s více než 10 000 obyvateli. Svůj každodenní život tráví ve stejném prostoru a pro účely mobility používají stejnou infrastrukturu. Městská mobilita je zodpovědná za 40 % všech emisí CO2 ze silniční dopravy a až za 70 % dalších znečišťujících látek, které pocházejí z dopravy.

Kde jsme na to přišli? Přesně takto začíná webová stránka Evropské komise na téma "Městská mobilita" - http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/ump_en.

Jaký bude rok 2017? To nevíme, ale víme, že na této stránce budeme zveřejňovat témata, která souvisí s touto problematikou. Nyní zveřejňuje celý překlad z úvodní stránky Evropské komise na téma "Městská mobilita"

Stále větší počet evropských měst se potýká s rostoucími problémy, jejichž příčinou je právě doprava. Najít způsob, jak posílit mobilitu a současně snížit dopravní přetíženost, počet dopravních nehod a míru znečištění, to je hlavní úkol všech větších měst na území Evropy. Potíže s dopravními zácpami se v zemích EU týkají především městských oblastí a jejich cena se každoročně vyšplhá na 100 miliard eur (nebo 1 % HDP Evropské unie). Přitom jsou to přímo samotná města, kdo je schopen nejlépe zohlednit specifické podmínky v místě a správně zareagovat.

Účinná a efektivní městská doprava může výrazně přispět k dosažení cílů v širokém spektru oblastí politiky, do kterých zasahuje pravomoc EU. Úspěch strategií a politických cílů přijatých na úrovni EU, jako jsou socioekonomické cíle, efektivita evropského dopravního systému, energetická závislost nebo klimatické změny, částečně závisí na krocích, které učiní orgány místní, regionální a státní správy. Městská mobilita je rovněž důležitým faktorem usnadňujícím růst zaměstnanosti, ekonomický rozvoj a udržitelný rozvoj v zemích Evropské unie.

První strategické návrhy Evropské komise v oblasti městské mobility pod názvem „Citizens‘ network“ se datují zpět do roku 1995 a 1998 a na jejich základě byla zahájena řada iniciativ, které vycházely z příkladů nejlepší praxe.

V návaznosti na revizi Bílé knihy o dopravě z roku 2001 pod názvem „Evropská dopravní politika 2010: čas rozhodnout' , která byla provedena v polovině realizačního období, Evropská komise přijala 25. 9. 2007 Zelenou knihu „Cesta za novou kulturou městské mobility" . Tento konzultační dokument otevřel širokou diskuzi nad hlavními tématy městské mobility: plynulejší doprava a svoboda pohybu, zelenější města a obce, městská doprava s využitím chytrých technologií, bezpečná a dostupná mobilita pro všechny Evropany. Na základě konzultace a jejích výsledků přijala Evropská komise 30. 9. 2009 Akční plán pro městskou mobilitu.

V návaznosti na Bílou knihu dopravy z roku 2011 „Plán jednotného dopravního prostoru v Evropě“ přichází Evropská komise v roce 2013 s Balíčkem opatření pro městskou mobilitu, který se zabývá iniciativou 31, 32 a 33 z Bílé knihy. Iniciativa 31 vyzývá k ustavení postupů a finančních mechanismů, které na Evropské úrovni podpoří přípravu plánu městské mobility. Iniciativa 32 počítá s tím, že bude vytvořen balíček poplatků pro účastníky dopravy v městských oblastech a systémů omezujících přístup. Iniciativa 33 se týká přípravy pokynů pro osvědčené postupy, jak lépe monitorovat a řídit toky nákladní dopravy v městských oblastech.

Odkazy na zahraniční iniciativy:

Keep Europe moving - Sustainable mobility for our continent

CIVITAS initiative

Eltis, the Urban Mobility Portal

Aktuality