Přehled zdrojů finanční podpory Smart Cities projektů

22. 01. 2017

Aktualizovaný přehled zdrojů finanční podpory naleznete ke stažení na webových stránkách www.smartcities.mmr.cz, pod nově zřízenou záložkou Zdroje finanční podpory Smart Cities projektů (http://www.mmr.cz/cs/Microsites/Smart-Cities/Zdroje-financni-podpory-Smart-Cities-projektu), kde bude vyvěšován pravidelně (kvartálně) aktualizovaný.

Více k problematice Smart Cities se dočtete na stránkách akademie městské mobility, na odkaze Smart Cities.

Aktuality