Kdy bude v Česku vytvořen národní program na podporu a rozvoj udržitelné mobility?

31. 01. 2017

Na stránkách www.eltis.org byl zveřejněn článek na téma: "Italská Florencie dostane finance z národních fondů na podporu udržitelné mobility".

Je sice pěkné, že italská Florencie dostane finance z národních fondů na podporu udržitelné mobility, ale je třenba se ptát, proč takovou možnost nemají česká města? Jedinou výjimkou je dotační titul ze SFŽP na kampaně, ale v tomto případě se jedná asi o něco jiného. Dočkáme se toho někdy v Česku. Inspiraci máme. Jak je to tedy s italským městem Florencie? Rada města je zapojena do národního programu italského ministerstva životního prostředí GREENINFINITY.

Cílem GREENINFINITY je podpořit rozvoj jiných možností městské mobility, než je osobní automobilová doprava, a tímto způsobem redukovat dopravní přetíženost ve městech, znečištění ovzduší a problémy s parkováním v okolí škol a zaměstnaneckých zón.

Návrh, který město předložilo ministerstvu pro životní prostředí, představuje plány na zavedení řady ekonomických pobídek, které mají být motivací pro dobré chování v oblasti mobility. Samozřejmě jde o jízdu na kole do školy nebo do práce, carpooling či podporování snahy přejít z automobilové dopravy na cyklistickou.

"Cílem je zvýhodnit takové cestování mezi domovem a školem a domovem a prací, které využívá udržitelné způsoby dopravy, v souladu s národními a evropskými cíli na snižování emisí skleníkových plynů a znečišťujících látek z dopravy," říká Alessia Bettini ze zastupitelstva města.

Město rovněž doufá, že finance – které celkem činí 1,88 milionu euro – využije pro založení integrované platformy, na které uživatelé a administrátoři budou sdílet informace týkající se městské mobility.

"Může tak konečně vzniknout interakce mezi občany města a jeho správou a skutečná uživatelská komunita – veřejnost bude mít k dispozici ke stažení aplikaci do chytrého telefonu, která umožní zasílat upozornění a oznámení," doplňuje k tématu A. Bettini.

Podrobné informace viz press.comune.fi.it(link is external) (italsky).

Aktuality