Automatizace ve městech: příležitost či hrozba?

28. 01. 2017

V poslední době stále častěji slyšíme, jak moderní technologie zlepší život člověku.  Nicméně ne vše, co se třpytí, je zlato. Možná se to týká i vozidel s autonomním řízením. Je třeba umět naslouchat více hlasům. Proto pro vás zveřejňujeme tři články k dané problematice.

1. článek - Vozidla s autonomním řízením mohou zvyšovat problémy s dopravním přetížením ve městech

Mezinárodní unie pro veřejnou dopravu varuje, že příval samořízených vozidel by mohl vést k dystopické budoucnosti nebo k ještě většímu provozu osobních vozidel na silnicích, pokud jejich používání nebude směřovat k sharingu/sdílení a pokud nebudou součástí tradičních služeb veřejné dopravy.

Text "Autonomní vozidla: možná změna pro městskou mobilitu" tvrdí, že i přes riziko větších problémů s dopravními zácpami, které hrozí kvůli tomu, že cestování vozem bude pohodlnější a atraktivnější, alternativa existuje.

Podle Mezinárodní unie pro veřejnou dopravu mohou autonomní vozidla používaná jako "robotaxi", minibusy nebo jako součást carsharingu pomoci výrazně snížit počty aut na silnicích, protože se dostanou i k lidem a do míst, kde to dřív bylo obtížnější, vyplní mezery v dopravě na první/poslední kilometry a dovezou pasažéry až k linkám veřejné dopravy.

"Autonomní vozidla nabízejí šanci na zásadní změnu – jako součást integrovaných dopravních systémů zítřka s páteřní veřejnou dopravou. Pokud ale nezačneme jednat nyní, automatizace dopravy může ještě navýšit objem používaných osobních vozidel, což přinese další neagtivní důsledky," vyjádřil se generální tajemník Unie Alain Flausch.

Další informace viz uitp.org(link is external).

http://www.eltis.org/discover/news/autonomous-vehicles-risk-increasing-congestion-cities

2. článek Automatizace dopravy na silnicích sloužící městské a regionální politice

Celkem 450 odborníků na mobilitu z celé Evropy i mimo ni se sešlo na konci roku 2016 v Rotterdamu na výroční konferenci sítě evropských měst a regionů Polis, aby diskutovali na téma městské a regionální mobility. Místní a krajské samosprávní orgány vyzývají k většímu porozumění této problematice, neboť automatizovaná silniční doprava může mít pozitivní dopad na prostředí měst.

"Budoucnost nastane mnohem rychleji, než si mnozí myslí. Podstatou již není jen myšlenka automatického řízení. Je to o tom, na jakých místech by myšlenka automatizace dopravy měla v našich městech probíhat. Uvažujme o tom, jaké jsou naše požadavky na automatizovanou dopravu v našich městech", řekl hlavní řečník Philippe Christ při závěrečném plenárním zasedání s názvem "automatizace ve městech: příležitost či hrozba?".

Zdroj: http://www.polisnetwork.eu/publicnews/1285/48/2016-Polis-Conference-calls-for-road-automation-to-serve-city-and-regional-transport-policy.

Celý článek: http://www.civinet.cz/nezarazene/automatizace-dopravy-a-jeji-vliv-na-prostredi-mest/

3. článek Přichází doba vozidel bez řidiče? Pochyby, ale i naděje

CIVINET přinesl článek autora Jarretta Walkera, který se zamýšlí nad budoucností vozidel bez řidiče. V poslední době se vedou nekonečné diskuse o tom, jak by plně automatizovaná vozidla změnila naše města. Často se vychází z předpokladu, že budeme mít plně automatizovaná vozidla již brzy. Představujeme si, že budeme všichni jezdit plně…VÍCE

Zdroj: http://humantransit.org/2016/10/are-fully-driverless-vehicles-coming-soon-reasons-for-doubt.html.

Aktuality