MMR se zapojuje do podpory městské mobility

30. 01. 2017

Od 1. ledna 2017 se Česká republika (prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj) stala spolukoordinátorem jednoho z 8 tzv. tematických partnerství, tj. 3letých projektů, a to konkrétně pro téma/partnerství městská mobilita (PUM). Spolupráci s druhým koordinátorem, městem Karlsruhe, MMR spustilo již na prvním společném setkání v Praze 29. listopadu 2016 – viz prezentace v příloze.
 
Jako ostatních zbývajících 7 partnerství MMR pracuje v rámci tzv. Městské agendy pro EU (Urban Agenda for the EU), která byla definována, konkretizována a formalizována v červnu 2016 na setkání ministrů členských zemí EU. Hlavním výstupem jednání ministrů (a pro nás směrodatným a závazným dokumentem popisujícím nejdůležitější aspekty, pravidla pro činnosti partnerství atd.) je tzv. Amsterodamský pakt (v příloze), který byl sestaven hlavně z iniciativy nizozemského předsednictví.

Viz také tisková zpráva:
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2017/Ministryne-Slechtova-role-koordinatora-je-pro-Ceskou-republiku-uspech


 

 

 

Aktuality