Poznačte si v kalendáři: 4. evropská konference o plánech udržitelné městské mobility

02. 01. 2017

Čtyři roky poté, co Evropská komise zveřejnila svůj Balíček pro městskou mobilitu (2013) a s ním související Směrnice pro realizaci SUMP (2014), zde máme rozsáhlou a stále se rozšiřující síť měst, která se zavázala k vypracování a realizaci vlastního plánu udržitelné městské mobility.

Součástí této sítě jsou i města a instituce zapojené do evropských projektů a iniciativ, jejichž cílem je posílit průzkum, praxi a inovace v oblasti plánování mobility.

Evropská konference o plánech udržitelné městské mobility je nejvýznamnější akcí, která každoročně umožňuje setkání zainteresovaných odborníků, politiků, úředníků i akademických pracovníků z celé Evropy a jejich diskuzi o zásadních otázkách, zdůraznění potřeby rozvoje nebo výměnu zkušeností a poznatků.

Loňská konference přilákala více než 400 účastníků, jejichž oborem je dopravní průzkum a plánování, rozvoj dopravy a dopravní politika.

Jménem Evropské komise s potěšením oznamujeme, že 4. evropská konference o udržitelné mobilitě se bude konat 29. a 30. března 2017 v Dubrovníku (Chorvatsko). Tématem konference je Inteligentní plánování pro udržitelnou mobilitu, účast je bez poplatků.

Poznačte si prosím toto datum do svých kalendářů. Vzhledem k tomu, že se program v následujících týdnech bude měnit a vyvíjet, zůstaňte s námi ve spojení a sledujte aktualizace v sekci Eltis Events.

Aktuality