Ve francouzském Lyonu ruší část hlavní silnice, aby snížili problémy se znečištěním

17. 01. 2017

Dokážete si představit, že ve vašem městě byste zrušili část rušné hlavní komunikace, která vede přes město a nahradili byste ji bulvárem určený chodcům a cyklistům? Ve francouzském Lyonu se o to pokusí.

Právě zde hodlají proměnit část rušné silnice, která protíná centrum města, v bulvár určený chodcům a cyklistům. Tímto krokem chce město podpořit udržitelnou mobilitu a snížit množství nečistot v ovzduší.

Zcela nedávno obdržel Lyon svolení státu k tomu, aby zrušil provoz na dálnici A6-A7, která prochází jeho centrem. Následovat bude několik nutných opatření, jež pomohou redukovat problémy města s dopravním přetížením.

Nový bulvár bude vybaven semafory a rychlost bude omezena na 50 km/h.

Bulvár bude lemován zelení a jeho součástí budou chodníky a stezky pro cyklisty. Těžká nákladní vozidla nebudou mít povolen vjezd.

Zrušení provozu na tomto úseku dálnice přivítal i starosta Lyonu Gérard Collomb, který ho nazval „historickým krokem“.

Po dálnici denně projede městem přibližně 115 000 vozidel, která vyprodukují 22 % emisí prachu, přičemž asi 16 000 aut pouze projíždí do jiných částí Francie.

Gérard Collomb k tomu dodává: „Ve výsledku tento krok způsobí, že 16 000 vozidel denně už nebude projíždět přes srdce našeho města.“

Podrobné informace viz franceinter.fr(link is external) (ve francouzštině).

Zdroj: www.eltis.org (novinka z 9. 1. 2017)

Aktuality