MMR, Evropský Habitat a Habitat III = závazek k nové městské mobilitě

05. 02. 2017

Možná se už zapomnělo, že v Praze ve dnech 16. -18. 3. 2016 proběhla mezinárodní regionální konferencí OSN Evropský Habitat, která se zaměřila na rozvoj měst v oblasti městské mobility. Na konferenci, kterou organizovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, přijelo do Prahy tisíce odborníků z celého světa.

Tématem celé konference bylo „Bydlení v životaschopných městech“. Cílem setkání bylo identifikovat a vyřešit nové a vznikající výzvy v oblasti bydlení a rozvoje měst, či zajistit obnovu politického závazku k udržitelnému rozvoji měst.

Všechny prezentace, včetně architekta Jana Gehla, si můžete stáhnout na tomto odkaze. V rámci oficiálního programu se zde prezentovala také značka Město s dobrou adresou.

Oficiálním výstupem konference „Evropský Habitat“ byl dokument „Prague Declaration“ (Pražská deklarace).

V návaznosti na tutu Pražkou deklaraci se říjnu 2016 sešlo na třicet tisíc představitelů ze 167 zemí světa ve městě Quito v Ekvádoru na konferenci Organizace spojených národů na téma Bydlení a udržitelný rozvoj - známý pod názvem Habitat III. Cílem bylo přijít s výstižným, předvídavým, komplexním a akčně zaměřeným výsledným dokumentem. Tím je Nová městská agenda, která stanovuje globální standardy pro úspěšná opatření v oblasti udržitelného rozvoje měst a také přehodnocuje dosavadní způsob, jakým je možné řídit správu měst a zlepšovat prostředí měst. Více informací k tomuto říjnovému zasedání pak můžete najít na novince sítě CIVINET (zdroj: http://www.eltis.org).

Členské státy OSN tak přijaly Novou městskou agendu, která se zaměřuje na bezpečnou a udržitelnou mobilitu. Přispět má při řešení celosvětových problémů souvisejících s problematikou rychlého růstu měst.

Nová městská agenda je rámcový dokument, který bude řídit to, jak jednotlivé státy, regiony a města, spolu s mezinárodními investory do oblasti rozvoje, s programy OSN a s občanskou společností se budou zabývat problematikou urbanizace v průběhu příštích 20 let.

Městská agenda byla přijata na výše uvedené konferenci Habitat III Quito v Ekvádoru. Klade velký důraz na mobilitu a předpokládá růst měst a lidských sídel, které přináší plánování a investice pro udržitelnou, bezpečnou a přístupnou městskou mobilitu pro všechny.

Dokument klade důraz na integraci dopravy a plánů mobility do městských a územních plánů. To také podporuje rozvoj udržitelných politik městské dopravy a mobility, rozšíření finančních nástrojů a interakce mezi městy a venkovem a připojení k posílení udržitelné dopravy a mobility.

V Nové městské agendě je rovněž důležité zlepšit bezpečnost silničního provozu a integraci bezpečnostních prvků do udržitelné mobility a dopravního plánování a projektování infrastruktury. Členské státy se zavázaly k prosazování bezpečného systémového přístupu nazvaného v rámci Dekády OSN akcí pro bezpečnost silničního provozu.

Zdroj: http://www.eltis.org/discover/news/new-urban-agenda-adopted-focus-safe-and-sustainable-urban-mobility.

 

Aktuality