Než se pustíme do SUMP, měli bychom vědět ...

21. 01. 2017

Nesnažte se...
...vytvořit stoprocentní a dokonalý projekt, do kterého už nikdo nemůže přidat žádný nápad!
...přesvědčit svůj úřad či parlament, že na financování projektu bezpodmínečně musí poskytnout 50 miliónů euro!
...zaujmout lidi tím, že budete podrobně vysvětlovat, jak úžasný je váš projekt, místo toho raději poslouchejte, co oni sami chtějí!

Snažte se...
...zjistit, kdo jsou ti, kteří vás kritizují, a pokud je jejich kritika relevantní, přizvěte je k sobě na palubu a udělejte z nich spoluhráče!
...připomínat všem, že jejich potřeby v oblasti mobility jsou rozmanité: řidič auta se v okamžiku, kdy auto opouští, stává chodcem; může mít děti nebo starší rodiče, kteří se také chtějí pohybovat bezpečně i mimo domov; a každý člověk na kole či v tramvaji znamená o jedno auto méně v ranní dopravní zácpě před vámi!
...domluvit na celkových cílech dřív, než se zaměříte na detaily - a pokud váš projekt není reakcí na skutečné potřeby, změňte ho nebo na něj zapomeňte!

Pokusme se ...

... reflektovat koncept diverzity a konfrontovat veřejné diskurzy o rozmanitosti s jejím každodenním prožíváním z pohledu dopravy a mobility (vždyť i ve využívání různých dopravních prostředků jsme každý jiný).

.... nase setkání nést v duchu rozdílnosti názorů a propojení různých profesních prostředí (média, politika, neziskový sektor a opět ve vztahu k dopravě a mobilitě), dynamické reflexe (věda a výzkum) i kulturních událostí (hudba, film - například Lidský rozměr, Cars versus Bikes, atd.). 

.... klást si zásadní otázky vztahu mezi distancovanou badatelskou zkušeností a postojem angažovaného intelektuála ve vztahu k aktuálním společenským problémům. Jak se o diverzitě mluví a jak je prožívána? Co dnes znamená pojem „univerzita“ a jaká je její role a role humanitních věd v moderní společnosti? Je nutné diverzitu šířit? Potřebujeme soudržnost ve stejnosti nebo v rozdílnosti? Jakou rozdílnost jsme nakonec schopni akceptovat?

Aktuality