Bezpečná mobilita pro zdravé Lipsko

11. 01. 2017

Zveřejňujeme další překlad prezentace z letní školy o udržitelné mobilitě - Made in Leipzig. Tentokrát na téma "Bezpečná mobilita pro zdravé Lipsko" od profesorky Regine Gerike z TU Dresden, která zazněla dne 18.8.2016.

Bezpečnost silničního provozu je obecně postavena na třech pilířích – lidský činitel, vozidlo, infrastruktura, což i v SUMP zůstává. Nicméně bezpečnost musí být v kontextu SUMP řešena i z pohledu řešení mobility. Je třeba spojit zvyšování bezpečnosti s možnými změnami v celkově dělbě přepravní práce, které chceme ovlivnit právě SUMP.

 

Aktuality