Essen získává titul Evropské zelené město 2017

07. 02. 2016

Německé město Essen se oficiálně stává držitelem titulu European Green Capital pro rok 2017. Titul evropského hlavního města v oblasti ekologie převzalo po slovinské Lublani.

Cena pro nejzelenější město Evropy – European Green Capital Award oceňuje úsilí a aktivní snahu o zlepšování životních podmínek v městském prostředí i zvyšování informovanosti o tom, že naše města potřebují změnu.

Německý Essen bude vzorem v oblasti udržitelného rozvoje měst, kde bude sdílet osvědčené postupy, se kterými má vlastní praktické zkušenosti.

Komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov Karmenu Vella k tomu říká: "Působivá transformace z města uhelného a ocelářského průmyslu v nejzelenější město státu Severní Porýní-Vestfálsko je důkazem úspěšné strukturální změny v Essenu.

"Tak velký pokrok v oblasti environmentální udržitelnosti vyžaduje vizi, kvalitní správu věcí veřejných, silné vedení a občanskou angažovanost. Těším se na programové aktivity města Essenu a přeji starostovi Kufenovi, jeho týmu a občanům města jen to nejlepší."

Od roku 2010 byla cena pro nejzelenější město Evropy udělena již devíti městům. Inaugurační titul získal švédský Stockholm, následoval Hamburk (Německo) v roce 2011, Vitoria-Gasteiz (Španělsko) 2012, Nantes (Francie) 2013, Kodaň (Dánsko) 2014 a Bristol (VB) 2015. Držitelem titulu pro rok 2018 bude holandské město Nijmegen.

Podrobné informace viz europa.eu(link is external).

http://www.eltis.org/discover/news/essen-becomes-european-green-capital-2017-germany

Aktuality