publikace Signály Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) na téma čistá mobilita

25. 02. 2017

Zveřejňujeme informaci o publikaci Signály, kterou každoročně vydává Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) na aktuální téma. Na rozdíl od ostatních publikací EEA je určena pro širší veřejnost a navíc i překládána do češtiny. Poslední Signály z roku 2016 jsou zaměřeny na téma čistá mobilita, stručné info k  je možné stáhnout v elektronické podobě: http://www.eea.europa.eu/cs/publications/signaly-2016-na-ceste-k.

Stručné info k publikaci naleznete níže, nebo na odkaze: http://www1.cenia.cz/www/node/713.

Doprava hraje ve způsobu našeho života zásadní roli. Potraviny a oblečení, které potřebujeme, nebo naopak komunální odpad, který vytváříme, je potřeba přepravit z místa na místo. Rostoucí počet letadel, aut a dalších dopravních prostředků závislých na fosilních palivech ale stojí za nárůstem znečištění ovzduší, které významně ohrožuje naše zdraví. Letošní ročník publikace Signály, vydávané každoročně Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA), přináší řadu myšlenek, jejichž realizace by mohla změnit evropský uhlíkově závislý dopravní systém na chytrý a čistý dopravní systém. Signály 2016 na základě dopravních dat a statistik podrobně osvětlují klíčová fakta, trendy a problémy, které doprava způsobuje v oblasti životního prostředí. A nabízí "zelenou" alternativu pro přepravu lidí i věcí.

Doprava je základem moderní společnosti a jejího hospodářství. Současně je ale původcem čtvrtiny skleníkových plynů vypouštěných na území EU, způsobuje znečištění ovzduší, zvyšuje hlukovou zátěž a přispívá k dalším problémům z oblasti životního prostředí, např. fragmentaci stanovišť.

Evropská Unie již přijala řadu opatření na zmírnění dopadu znečištění pocházejícího z dopravy, a současně zahájila práci na ambiciózním plánu, jehož cílem je vytvoření nízkouhlíkové ekonomiky do r. 2050. Plán zahrnuje i významné omezení právě pro emise pocházející z dopravy.

Evropský dopravní sektor je z 94 % závislý na fosilních palivech. Je tedy jasné, že dekarbonizace tohoto odvětví nebude jednoduchý proces. Bude k tomu nutné přijmout řadu opatření spolu s promyšlenějším územním plánováním, zdokonalením příslušných technologií a rozsáhlejším využíváním alternativních paliv. Tato cesta je reálná a víme, že jsme schopni se po ní vydat. Evropa potřebuje čistší a chytřejší dopravu, která jde ruku v ruce s čistším ovzduším, nižším počtem nehod a dopravních zácp a menším hlukovým znečištěním, což ve výsledku prospěje i našemu zdraví.

V Signálech 2016 najdete kapitoly zaměřené na současný stav sektoru dopravy v Evropě, jeho dopady na lidské zdraví, problematiku potravinových mílí, leteckou a lodní dopravu, včetně rozhovoru s odborníkem na téma dopravního plánování ve městě a jeho dopadech na změnu klimatu.

V Signálech se EEA každý rok věnuje klíčovým tématům z oblasti životního prostředí, které srozumitelnou formou vydává v této publikaci a podporuje tím debatu o těchto problémech v širší společnosti. Publikaci v českém jazyce je možné stáhnout zde. V tištěné podobě je k dispozici v sídle CENIA a MŽP.

Zdroj: EEA

Aktuality