Lidové hlasování: Berlín dostane zákon o cyklistice

07. 04. 2017

Iniciativa Lidové hlasování jízdní kolo postupuje: Jako první spolková země ustanoví Berlín v textu zákona podporu cyklistické dopravy (dále CD).

6. dubna 2017, zdroj: ZEIT  ONLINE  Cristina Gotardi  Unsplash.com

Berlín dostane jako první spolková země zákon o jízdním kole. Záměr, za který se zasazuje iniciativa Lidové hlasování jízdní kolo (LHJK) , má být uskutečněn na podzim. Tehdy má vstoupit v platnost první zákon o CD v rámci Spolkové republiky – s cílem zlepšit cyklistickou infrastrukturu. Skupina pro dialog, složená ze členů berlínské vládní koalice, LHJK a dalších partnerů představila první společné body návrhu zákona.

Do roku 2025 má stoupnout podíl CD na všech komunikacích v městské zóně s ochranou životního prostředí ze současných 13 na 30 procent. Ve spolkové zemi Berlín má podíl stoupnout na 20 procent. Kromě toho se Berlín připojuje k Vizi Zero  www.visionzeroinitiative.com . Tento koncept se zasazuje o bezpečnější dopravu a o snížení počtu usmrcených v dopravě na nulu.

Skupina pro dialog se dohodla na dalších společných bodech:

  • celistvé síti cyklostezek, které mají být na hlavních ulicích tak široké, aby se cyklisté mohli vzájemně předjíždět. Zvlášť důležité páteřní trasy budou určeny jako síť s předností, zde mají cyklisté pomocí  vhodného přepínání světel na semaforech dospět rychleji k cíli.
  • výstavbě 100 kilometrů cyklistických rychlostních pruhů.
  • výstavbě dalších sto tisíc parkovacích míst pro kola, především na uzlových místech veřejné městské dopravy. Kromě možností odstavit kola na okrajích ulic se mají stavět parkovací domy pro jízdní kola.

Novinkou je nejen zákon samotný, ale také způsob, jakým se připravuje, je nový: poprvé byla vypracována předloha zákona v procesu dialogu mezi příslušnou správou zemské vlády (berlínského senátu), iniciátory lidového hlasování, frakcemi vládní koalice, ADFC Berlín a spolkovou vládou. Iniciativa LHJK sbírala v létě podpisy za zásadní dopravní změnu v Berlíně. Vypracovala  první zákon o jízdním kole, který se stal základnou pro návrh skupiny pro dialog. Původně se snažila iniciativa dát hlasovat obyvatelům o svém návrhu zákona. Základní body budou v příštích týdnech formulovány na úrovni referentů a předány v květnu skupině pro dialog. Závěrem bude návrh zákona senátem a frakcemi politických stran dopracován.

Zdroj: http://www.zeit.de/mobilitaet/2017-04/volksentscheid-fahrrad-radgesetz-berlin-senat

Překlad: František ŘEZÁČ

Aktuality