Občanská Břeclav se probouzí

11. 02. 2017

Ve čtvrtek 9. února se v břeclavské Cyklosféře velmi živě diskutovalo o rozvoji města, vazbách mezi dopravou, územním plánem, životním prostředím, veřejným prostorem a dalšími tématy. Občanské iniciativy zkoumají složení uživatelských skupin, propracovávají sběr potřebných dat, diskutují o komunikačních nástrojích a koordinaci mobility, ale už zcela pravidelně a programově předkládají voleným orgánům města konkrétní řešení, která se snaží prosadit.  

V uplynulém roce se věnovaly některým projektům významným pro bezpečnost, plynulost dopravy a zlepšení životního prostředí. Zaměřily své úsilí na priority preferované občanskou veřejností jako např. na chodník u obchodního domu Tesco, rekonstrukci světelné signalizace, řešení průjezdnosti Třídy 1. Máje, zrychlení dopravy u kruhového objezdu u OD Tesco, postup přípravy plánované výstavby obchvatu města apod.  Rozpracovaly tato témata do projektů a konkrétních návrhů řešení a snažily se je prosadit k řešení do krátkodobého i dlouhodobého plánu investic a rozvoje města. Zaměřily se na soulad těchto potřeb komunity s připravovanou změnou územního plánu. Schůzka hodnotila úspěšnost postupů, zvolených nástrojů komunikace a její účastníci se pokoušeli hledat další možnosti. Snažili se inspirovat příklady a praxí v jiných úspěšných městech. První setkání přineslo také mnoho dalších témat a nástinů řešení, např. v oblasti městské hromadné dopravy, rozvoje cyklistiky a jiných alternativních forem přepravy, která se začnou zpracovávat. Nejdůležitějším výsledkem této první schůzky je ovšem shoda a spojení úsilí občanských iniciativ prioritně řešit nejožehavější problémy života Břeclavi. Okrajově se mluvilo i o možnostech a způsobech prezentace projektů, komunikace s reprezentací města, ale zejména veřejností.

Ve městě existuje řada občanských iniciativ, skupin i agilních jednotlivců. Příkladem mohou být zcela konkrétní projektové záměry na řešení špatné průjezdnosti  Ing. Martina Václavíka, nebo nedávný  příklad pana Vaška, který předal městu návrhy řešení v MHD. Tato iniciativa by však samotná nestačila bez prosazení realizace těchto námětů, nápadů, bez koordinace a koncepčního přístupu k jejich prosazení do praxe. Agilní skupiny Břeclavská zácpa, Mladí a neklidní, ale také řada dalších skupin i jednotlivců tak začínají tvořit platformu pro důslednější účast veřejnosti při rozhodování o investicích města a případné prosazení participativního financování.

Participativní rozpočet (PR) zapojuje místní obyvatele přímo do procesu rozhodování o výdajích a prioritách definované části veřejného rozpočtu. Znamená zapojení obyvatel a představitelů místních občanských iniciativ a komunit do diskuse a volby rozpočtových priorit, tvorby návrhů a výdajů. Umožňuje místní populaci kontrolu a monitoring procesu a výsledků s cílem zajistit informace nutné k dalšímu kolu rozhodování v rámci tohoto PR, a to na ročním či pravidelně se opakujícím základě. Tento nástroj se již začíná v některých městech ČR ověřovat a má úžasné účinky. Občanské iniciativy nabyly dojmu, že by Břeclavi tento proces také prospěl a k jeho prosazení začínají spojovat síly.   

Článek zpracovala: Jana Vlková z Břeclavské zácpy.

Aktuality