V Praze odstartoval projekt Partnerství městská mobilita

24. 02. 2017

V Praze probíhá druhým (a závěrečným) dnem první setkání k Partnerství „Městská mobilita“. Jde o významnou akci, která je zásadní pro úspěch celého Partnerství, které je jedním z osmi, které v současnosti běží a naplňují tak cíle Městské agendy pro EU.

Městská agenda pro EU je novou iniciativou členských států, Evropské komise a evropských měst a zájmových organizací, jejímž cílem je umožnit městům podílet se na návrzích úprav evropské a částečně národní regulace, financování a výměně znalostí a dat. Více informací lze nalézt na www.urbanagendaforthe.eu    .
 
Cílem každého takového Partnerství, které si lze představit i jako tříletý mezinárodní projekt, je sestavení tzv. Akčního plánu, který bude obsahovat doporučení, v čem konkrétně lze městskou mobilitu z úrovně EU podpořit a zlepšit. První verze tohoto dokumentu by podle harmonogramu, který v polovině ledna 2017 představila Evropská komise, měla být k dispozici na konci roku 2017.
 
Česká republika úspěšně v minulém roce kandidovala spolu s městem Karlsruhe na roli spolukoordinátora tohoto Partnerství. Jak již dříve uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová: „Role koordinátora je pro MMR úspěchem i výzvou. Budeme moci koordinovat definování doporučení k lepšímu získávání informací, nastavení regulativů a možností financování na úrovni EU. Tato aktivita je významná i z pohledu přípravy nového programového období EU 2020+.“
 
Prvním krokem k  cíli celé iniciativy je právě probíhající setkání (tzv. kick-off meeting). S výjimkou zástupců jednoho partnerského státu, kteří se omluvili, přijeli všichni ostatní členové Partnerství (Evropská komise, Evropská investiční banka, zástupce partnerských států, regionů a měst i zástupci organizací sdružující města na evropské úrovni). To svědčí o tom, že si všichni dotčení uvědomují důležitost celého Partnerství i právě probíhajícího jednání.
 
Na programu jednání, které otevřeli paní státní tajemnice Zdeňka Pikešová a primátor Karlsruhe Dr. Frank Mentrup, bylo představení Městské agendy pro EU, představení jednotlivých partnerů a role koordinátorů či toho, jak by měl vypadat Akční plán. Dnešní den je ve znamení workshopů, na základě kterých by měly být definovány priority a zaměření Partnerství (protože nelze řešit vše) a rozdělení úkolů mezi jednotlivé partnery, a to i na bázi menších pracovních skupin složených z vybraných partnerů.
 
Na aktivitách Partnerství spolupracuje MMR v rámci své neformální poradní skupiny (advisory board) se zástupci Ministerstva dopravy, města Prahy a Brna či SMO ČR.

Zdroj: Tisková zpráva MMR

 

Další informace:

ec.europa.eu (v anglickém jazyce)

Aktuality